Khuyến công Đắk Lắk hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới

Giai đoạn 2021 - 2025, kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dự kiến 55,3 tỷ đồng. Nội dung trọng tâm là hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển nhân lực, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất; chuyển giao công nghệ mới; tư vấn cho các cơ sở, doanh nghiệp về marketing, liên kết trong sản xuất, kinh doanh và tiếp cận vốn…

Thu gom, chế biến phụ phẩm gia tăng giá trị cho hoạt động sản xuất nông nghiệp

Tại Hội thảo “Hiện trạng phụ phẩm nông, lâm, thủy sản ở vùng Nam Bộ và đề xuất giải pháp" do Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam khẳng định, phụ phẩm nông nghiệp là nguồn nguyên liệu có giá trị cần được khai thác, sử dụng hiệu quả trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, xanh và bền vững. Việc đẩy mạnh thu gom, chế biến phụ phẩm nông nghiệp có thể hình thành nên một ngành nghề mới ở nông thôn, thu hút nhiều lao động.

Cánh cửa hẹp!

Thu nhập bấp bênh, vậy nên mong muốn con được gửi tại trường mầm non công lập luôn là mong ước của lao động di cư. Tuy nhiên, đến nay dù đã có nhiều chính sách, đề án được ban hành nhưng tỷ lệ trẻ là con của lao động di cư được gửi học ở trường công vẫn rất thấp, nhất là ở những thành phố lớn, Khu công nghiệp - khu chế xuất lớn.

Tham gia sâu vào tái cơ cấu ngân hàng

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là một cấu phần quan trọng trong mạng lưới an toàn tài chính của mỗi quốc gia. Để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) có thể tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, nhiều ý kiến cho rằng, cần thiết phải tiếp tục sửa đổi, đồng bộ Luật Bảo hiểm tiền gửi và các luật có liên quan.

Bảo vệ quyền lợi người lao động ở nước ngoài

Quá trình xây dựng các văn bản dưới luật để thực thi Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), cơ quan quản chức năng đã có nhiều đề xuất để bảo đảm quyền và lợi ích cho người lao động cũng như tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, minh bạch trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phát triển bền vững Quỹ bảo hiểm xã hội

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của người lao động. Trước tình hình đó, Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã giúp nhiều lao động vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Do đó, bảo đảm và phát triển Quỹ BHXH bền vững là nhiệm vụ quan trọng nhằm dệt chắc tấm lưới an sinh xã hội.

Hướng tới số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2402/KH-BHXH triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam.

Long An tặng sữa yêu thương

Ưu tiên bố trí vốn cho miền núi, biên giới, hải đảo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình).

Giải quyết bảo hiểm xã hội một lần ở doanh nghiệp phá sản

Trước thực trạng hàng loạt doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị này để bảo đảm quyền lợi.

Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua phòng chống và chiến thắng Covid - 19

Ngày 10.9, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn ngành với chủ đề “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid -19”.