Chú trọng lấy ý kiến phản biện xã hội

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan; chỉ đạo các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm tham mưu đồng nhất, kiện toàn những văn bản có nội dung còn chồng chéo. Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả việc lấy ý kiến phản biện xã hội.

Tạo lực hút trong du lịch văn hóa tâm linh

Phật giáo Huế có bề dày lịch sử trong lòng người Huế, hun đúc đạo đức nơi cách sống Huế và có vai trò quan trọng tạo dựng nên nhân cách con người Huế nặng nghĩa tình, đoàn kết gắn bó, trọng lối sống đạo đức, vị tha hướng thiện, có lòng yêu nước nồng nàn và ý thức dân tộc sâu đậm… Với tính đa dạng trong hệ cảnh quan, kiến trúc hòa cùng giáo lý từ bi giác ngộ, tư tưởng nhập thế được luân chuyển trong đời sống thường nhật, Phật giáo Huế có khả năng tạo sự chú ý và lực hút trong du lịch, nhất là du lịch văn hóa tâm linh trên lộ trình Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bài cuối: Lựa chọn những đại biểu tâm huyết, trách nhiệm

​​​​​​​Trong các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện Tân Uyên đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, trọng tâm là quan tâm lựa chọn, giới thiệu những người tâm huyết, trách nhiệm, gần gũi với cử tri và Nhân dân tham gia ứng cử đại biểu HĐND. Cùng với đó, đổi mới hoạt động giám sát. Chú trọng ban hành nghị quyết của HĐND về giám sát.

Bài 5: Hoàn thiện các quy định còn vướng mắc

Để hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND mang lại hiệu quả thiết thực, theo Thường trực, các Ban HĐND thành phố Lai Châu, một yêu cầu đặt ra là cần sớm ban hành các hướng dẫn cần thiết để thi hành hiệu quả Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Cùng với đó, cần sớm chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về giám sát còn có những vướng mắc trong thực hiện.

Thúc đẩy các hợp tác xã nông nghiệp phát triển

Những năm qua, mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp của Hà Nội hoạt động ngày càng hiệu quả, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi gắn kết giữa nông dân với doanh nghiệp, giúp nâng cao giá trị sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp Thủ đô. Tuy nhiên, hoạt động của các HTX vẫn còn những khó khăn, bất cập. Theo đó, Hà Nội đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy sự phát triển mô hình kinh tế này.

Sẽ sớm xử lý ô nhiễm môi trường sông Đáy, sông Nhuệ

Cử tri huyện Quốc Oai và Phú Xuyên đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện dự án nạo vét, cải tạo sông Đáy và có giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm dòng sông Nhuệ hiện đang bị ô nhiễm nặng nề.

Bài 4: Phát huy quyền yêu cầu giải trình

​​​​​​​Theo Thường trực HĐND huyện Sìn Hồ, quá trình giám sát, những nội dung, vấn đề chưa sáng tỏ, các thành viên đoàn giám sát cần phát huy quyền yêu cầu đơn vị hay cá nhân chịu sự giám sát giải trình thêm. Ngoài báo cáo của đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát, cần yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung được giám sát để nghiên cứu, nắm bắt sâu hơn. Thông qua báo cáo giám sát, làm việc trực tiếp với đơn vị, cá nhân chịu sự giám sát để kiểm tra lại tính chính xác, trung thực giữa báo cáo với quá trình tổ chức thực hiện của đơn vị.

Trách nhiệm hơn nữa trong giải quyết kiến nghị cử tri

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong giải quyết kiến nghị cử tri; đôn đốc đẩy nhanh việc giải quyết những kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri, nhất là đối với những nội dung đã có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh...

Bài 3: Không lệ thuộc nhiều vào báo cáo giám sát

Để có thông tin chân thực, chính xác, đoàn giám sát HĐND, Thường trực, các Ban HĐND huyện Mường Tè căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương tiến hành khảo sát, kiểm tra một số nội dung hồ sơ, vấn đề, vụ việc thuộc lĩnh vực giám sát tại những nơi được giám sát để phát hiện nội dung không thống nhất giữa báo cáo và tình hình thực tế của địa phương. Kết quả phân tích, xem xét hồ sơ và trực tiếp khảo sát tại cơ sở giúp đoàn giám sát nhìn nhận, đánh giá vấn đề khách quan, chính xác để không lệ thuộc nhiều vào báo cáo giám sát.

Bài 2: Kiểm tra ngẫu nhiên để phát hiện nội dung không thống nhất

Để có thông tin chân thực, chính xác, đoàn giám sát Thường trực, các Ban HĐND huyện Than Uyên đã phân công kiểm tra ngẫu nhiên một số bộ hồ sơ, vấn đề, vụ việc thuộc lĩnh vực giám sát tại cơ quan chịu sự giám sát để phát hiện nội dung không thống nhất giữa báo cáo và tình hình thực tế của đơn vị, từ đó nhìn nhận, đánh giá vấn đề khách quan, chính xác...

Không để tồn tại kéo dài gây bức xúc

Tại buổi TXCT trước Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội Khóa XV vừa qua, cử tri quận Hà Đông đã phản ánh nhiều bất cập, tồn tại liên quan đến: Công tác quản lý, vận hành nhà chung cư; đầu tư, sửa chữa các chung cư cũ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho người dân… Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu: UBND quận Hà Đông tổng hợp, rà soát, phân nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri, không để tồn tại, bất cập kéo dài gây bức xúc trong dư luận.