Phát huy tính chuyên nghiệp, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

75 năm trước, ngày 28.8.1945 đã trở thành một mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, đó là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới; đồng thời, công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm 10 bộ, ngành; trong đó, có Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, ngày 28.8 hàng năm trở thành Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước.

Bài 4: Cơ cấu tổ chức dựa trên khối lượng công việc phải đảm nhận

Hoạt động của HĐND có hiệu quả tương thích với sự đóng góp về trí tuệ và công sức của đội ngũ tham mưu, phục vụ. Đánh giá thực trạng hoạt động của bộ máy giúp việc của HĐND cấp tỉnh cần bám sát vào các chức năng, nhiệm vụ của HĐND và được phân chia thành các nhóm công việc. Trên cơ sở đó, quá trình xây dựng Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, nên căn cứ vào khối lượng công việc thực tế phải đảm nhiệm làm tiêu chí xây dựng cơ cấu tổ chức của Văn phòng, đáp ứng được yêu cầu tham mưu, phục vụ HĐND hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Bài 3: Chưa tương thích với việc đổi mới tổ chức, hoạt động HĐND

​​​​​​​Tuy được nâng cao về vị trí pháp lý nhưng cơ cấu của cơ quan giúp việc HĐND cấp tỉnh không có sự tương thích, chưa bảo đảm đủ nhân sự tham mưu, phục vụ cho HĐND đạt hiệu quả cao nhất. Do vậy, việc nghiên cứu những vấn đề tồn tại trong tổ chức bộ máy giúp việc của HĐND cần được cân nhắc trong quá trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quy định các nội dung về bộ phận giúp việc của HĐND trong Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.

Bài 2: Thiếu ổn định về địa vị pháp lý và cơ cấu tổ chức

Sơ lược về lịch sử hình thành cho thấy, cùng với yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, vị trí bộ máy giúp việc của HĐND được quan tâm hơn trước. Tuy nhiên, tính ổn định về địa vị pháp lý và cơ cấu tổ chức của bộ máy này là vấn đề luôn được đặt ra trong mỗi lần sửa đổi bổ sung các văn bản về HĐND, hoặc để thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng về tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Khi quyết sách được doanh nghiệp đồng hành

Chủ trương xây dựng đô thị loại III được tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh duy trì xuyên suốt ở nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục nhấn mạnh tại nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, giải pháp xã hội hóa hoạt động chỉnh trang đô thị, có cơ chế hỗ trợ để Nhà nước và nhân dân cùng làm đã được cụ thể hóa trong các quyết sách của cấp ủy, cơ quan dân cử và được hiện thực hóa ở nhiều đơn vị, được các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã hưởng ứng.

Tìm đúng nguyên nhân để xác định rõ phương hướng

Đại hội Đảng bộ cấp huyện đã cơ bản hoàn thành. Nội dung đánh giá hoạt động của HĐND với những ưu điểm, kết quả đạt được phong phú, đa dạng và cũng điểm qua những hạn chế, tồn tại cả nhiệm kỳ qua. Nhưng nhìn chung, Đại hội chưa nêu được nguyên nhân chủ yếu, quan trọng, vì vậy phương hướng nhiệm kỳ tới của HĐND đề cập còn đơn giản, chung chung làm cho cử tri chưa thật yên lòng.

Bài 1: Yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, một lần nữa vấn đề bộ máy giúp việc của HĐND cấp tỉnh lại được đặt ra. Thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 46 (tháng 7.2020), việc ban hành nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND hoàn thành trước ngày 15.10.2020. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu quý độc giả loạt bài viết với mong muốn có thêm một góc nhìn từ lịch sử đến thực trạng áp dụng pháp luật và một số kiến nghị để hoàn thiện tổ chức, hoạt động bộ máy tham mưu, phục vụ của HĐND cấp tỉnh.

Bài cuối: Ưu tiên khảo sát nội dung nhiều cử tri quan tâm

Theo kinh nghiệm của Ban Pháp chế HĐND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, khi đi khảo sát thực tế tại cơ sở, Ban ưu tiên lựa chọn một số nội dung nhiều cử tri quan tâm, việc giải quyết không phức tạp, ít thời gian, ít kinh phí… mà báo cáo nêu đã giải quyết xong để khảo sát, kiểm chứng tính xác thực, khách quan. Đối chiếu kết quả giải quyết trên thực tế so với báo cáo để xác định rõ kiến nghị nào đã được giải quyết xong, đang giải quyết, chưa giải quyết xong và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong thời gian tiếp theo.

Nâng cao trọng trách người đứng đầu trong trả lời

​​​​​​​Một điểm nhấn trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp và hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh Bình Phước từ đầu nhiệm kỳ đến nay là việc Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực tham dự, trả lời thêm những vấn đề người bị chất vấn là Ủy viên UBND tỉnh trả lời chưa rõ, chưa trọng tâm, đại biểu còn băn khoăn. Cách làm này đã góp phần rất lớn nâng cao trọng trách của người đứng đầu trong trả lời chất vấn, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của cử tri.

Bài 3: Từ cơ sở thực tế yêu cầu UBND huyện giải trình

Để thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện, hai ban HĐND cùng các Tổ đại biểu HĐND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã đi khảo sát thực tế, nghe UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện đối với địa phương mình, làm cơ sở yêu cầu UBND huyện giải trình. HĐND huyện đã ban hành các nghị quyết về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau các kỳ họp, trong đó có 1 nghị quyết tái giám sát các kiến nghị của các nghị quyết trước.