Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản tại Hội nghị Giao ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vừa đươc tổ chức sáng hôm qua (27.11). Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định: Các đại biểu đã đánh giá hết sức khách quan, sâu sát về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các vấn đề đại biểu chỉ ra không chỉ là thực tiễn trong hoạt động của địa phương mình, cấp mình, ngành mình mà còn là những kinh nghiệm tốt để địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Bài 2: Vẫn còn những rào cản, thách thức

Cùng với tỷ lệ nữ đại biểu tham gia các cơ quan quyền lực ngày càng tăng, vai trò, vị trí của phụ nữ trong Quốc hội, HĐND các cấp cũng đã được khẳng định và có những đóng góp to lớn thúc đẩy bình đẳng giới thực chất. Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng tỷ lệ nữ đại biểu dân cử chưa đạt chỉ tiêu đề ra; việc phát huy vai trò của nữ đại biểu vẫn còn những rào cản, thách thức.

Bài 1: Mục tiêu phấn đấu bình đẳng thực chất

Tăng cường sự tham gia và nâng cao hiệu quả của nữ giới trong các cơ quan dân cử chính là một trong những mục tiêu phấn đấu của bình đẳng thực chất, giúp bảo đảm cho việc tham gia quyết định chính sách, đặc biệt là các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới. Đó không chỉ là yêu cầu của Đảng, mà còn là mong muốn của giới nữ, của cả xã hội.

Phối hợp từ nhiều chủ thể

Công tác phối hợp giữa HĐND và UBND trong chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp cần được tiến hành chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Tăng cường phối hợp từ nhiều chủ thể khác nhau như: Giữa Đảng đoàn HĐND với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo nghị quyết; giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh.

Đổi mới để thích ứng an toàn, linh hoạt

Trong bối cảnh mới của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, học tập kinh nghiệm của Quốc hội, HĐND các địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động phù hợp theo tình hình thực tế để nhanh chóng “thích ứng an toàn, linh hoạt” với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Có như vậy, cơ quan quyền lực nhà nước địa phương mới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo pháp luật và bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân.

Dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại

Cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Hòa Bình xác định là một trong bốn khâu đột phá chiến lược. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước. Mục tiêu hướng đến là xây dựng hệ thống chính trị minh bạch, năng động, luôn đồng hành với người dân và doanh nghiệp.

Hà Nội từng bước, thận trọng mở lại các hoạt động

Những tháng cuối năm, Hà Nội quyết tâm chủ động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế. Trong đó, việc mở lại các hoạt động sẽ được thực hiện từng bước, thận trọng. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là nắm chắc thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Bài cuối: Chủ thể khen thưởng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND

Trên cơ sở thống nhất với quan điểm cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về công tác khen thưởng đại biểu dân cử là Ủy ban Thường vụ Quốc hội và mối quan hệ cấp trên - cấp dưới trong hệ thống cơ quan dân cử để xác định chủ thể có thẩm quyền khen thưởng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND. Điều này bảo đảm với nguyên tắc hoạt động theo chế độ hội nghị, quyết định theo đa số của các cơ quan dân cử. Khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền khen thưởng đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND có thẩm quyền khen thưởng đại biểu HĐND cùng cấp.

Yếu tố tạo ra quyết sách trúng, đúng

“Tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án là một trong những nhiệm vụ cốt yếu của đại biểu HĐND. Một quyết định, đề án có tạo ra đột phá, có sát dân và phù hợp với thực tế hay không, phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, bản lĩnh của đại biểu - người trực tiếp bỏ lá phiếu thông qua các chính sách này” - PGS.TS Hoàng Văn Tú, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chia sẻ.

Tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện

UBND thành phố, các sở, ngành, chính quyền các địa phương tiếp thu, cụ thể hóa thực hiện các vấn đề cử tri đã kiến nghị, phản ánh tại chương trình; đồng thời, tăng cường thông tin các chủ trương của thành phố đến cử tri để đạt được sự đồng thuận trong quá trình thực hiện, nhất là công tác phòng chống dịch, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch và các ý kiến, kiến nghị bức xúc. Đối với 131 ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 16 ý kiến, kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đề nghị UBND thành phố tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Bài 2: Có phù hợp và bảo đảm khách quan?

Chính phủ/UBND là cơ quan chấp hành của Quốc hội/HĐND, Thủ tướng Chính phủ/Chủ tịch UBND là chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thì việc Thủ tướng Chính phủ khen thưởng ĐBQH; Chủ tịch UBND cấp tỉnh khen thưởng các đại biểu HĐND chuyên trách có phù hợp và bảo đảm khách quan? Những vướng mắc xuất phát từ mối quan hệ giữa hai hệ thống cơ quan dân cử và cơ quan hành chính có thẩm quyền quản lý không những gây khó khăn trong quá trình thực hiện và còn tạo tâm tư cho chính các đại biểu, cơ quan dân cử.