Bài cuối: Hướng tới mái nhà chung dân cử

Với sự ghi nhận những giá trị thực tế trong việc tổ chức thành công các hội nghị khu vực và niềm phấn khởi của cơ quan dân cử ở địa phương trước sự quan tâm, sâu sát của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, mong đợi lớn nhất không gì khác chính là việc quy phạm hóa hội nghị khu vực. Khi đó, sẽ tạo được cơ chế để các cơ quan ở Trung ương có trách nhiệm xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị. Chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật sẽ là sự đồng hành trách nhiệm của cả Quốc hội và cơ quan dân cử ở địa phương.

Bài 2: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Sau những dấu ấn của Hội nghị Thường trực HĐND khu vực đầu tiên trong nhiệm kỳ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã giao Ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp chặt với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị. Nhiều đổi mới, sáng tạo được áp dụng, từ việc mở rộng thành phần tham dự đến tổ chức tọa đàm của các Ban HĐND và bộ máy tham mưu, giúp việc, lồng ghép giới thiệu hoạt động nổi bật của HĐND… nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết của Quốc hội với cơ quan dân cử địa phương.

Bài 1: Từ tư duy nhạy bén của người đứng đầu

Kiến trúc sư lỗi lạc

Hiện nay, chúng ta đang tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết TW4 và Nghị quyết TW6 (Khóa XII) của Đảng; chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp, bầu ra UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc nghiên cứu, vận dụng những triết lý tiên tiến, khoa học về mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn hết sức quan trọng.

Hiệu quả thiết thực

Nhận thức rõ hoạt động giải trình là nhiệm vụ quan trọng, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ này đã rất quan tâm tổ chức những phiên giải trình với cách làm sáng tạo, phù hợp với các quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động. Số kết luận, kiến nghị sau giải trình đã được giải quyết đạt 92,3% (48/52 ý kiến). Có những vụ việc tồn đọng và kéo dài hơn 10 năm chưa được giải quyết dứt điểm, sau khi diễn ra phiên giải trình đã được khắc phục ngay.

Bài cuối: Đôn đốc các dự án nhà xã hội, nhà ở cho công nhân

Bên cạnh tăng cường quản lý cũng như tạo việc làm cho người lao động, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hải Dương kiến nghị việc tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ưu đãi đầu tư các dự án nhà ở công nhân, các cơ sở vui chơi giải trí… ở các khu dân cư gần khu, CCN phục vụ công nhân lao động; chỉ đạo kiểm tra, giám sát để đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đất xây dựng nhà xã hội, nhà ở cho công nhân đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, cần tạo thuận lợi cho hoạt động của công đoàn, tăng cường đối thoại thường xuyên giữa chủ doanh nghiệp với đại diện người lao động.

Bài 1: Thiếu gắn bó lâu dài với doanh nghiệp

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư xây dựng nhà, các công trình phục vụ nhu cầu của công nhân ở khu, CCN còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Việc thiếu nhà ở và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động gần các khu, CCN dẫn đến cuộc sống một bộ phận người lao động gặp khó khăn, người lao động không gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, tỉ tệ biến động lao động trong các KCN hàng năm khoảng trên 40%. Thành lập tổ chức công đoàn tại các CCN còn hạn chế dẫn đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động chưa được như mong muốn.

Phân loại từng dự án để tháo gỡ khó khăn

Thông qua phiên giải trình về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, có thể khẳng định việc tập trung bố trí vốn, hoàn thành các dự án trọng điểm đã phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dân sinh, giảm thiểu ùn tắc giao thông, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn của Thủ đô.

Triển khai hiệu quả các tổ giám sát dịch bệnh

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao việc Sơn Tây lập và duy trì hiệu quả 118 tổ giám sát dịch bệnh tại các xã, phường giúp công tác kiểm soát dịch bệnh đạt được kết quả tích cực.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi

Qua kiểm tra thực tế tại quận Bắc Từ Liêm về công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông và quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn, đoàn khảo sát Ban Kinh tế -   Ngân sách và Ban Đô thị HĐND thành phố cho rằng nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm.