Bài cuối: Xác định các điểm “nghẽn” để từng bước tháo gỡ

​​​​​​​Bên cạnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, chủ động sớm xây dựng Đề án và chính sách thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, cần xác định các điểm “nghẽn” để từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất phát triển như: Thủ tục về đất đai, cách thức tiếp cận các chính sách của tỉnh, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong tư vấn, hướng dẫn...

Cần có tổ công tác giúp việc đoàn giám sát

Kết quả giải quyết đơn thư của công dân nhận được trong quá trình giám sát một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai của Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận cho thấy, quá trình giám sát của các đoàn giám sát cần có bộ phận giúp việc tiến hành trước khâu khảo sát tại thực địa, tiếp cận sâu kỹ tài liệu, văn bản liên quan của các cơ quan hữu trách...

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Quy định rõ cơ quan tham mưu và trình tự thực hiện

Hiện nay, đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở ở nhiều nơi đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhiều địa phương, HĐND đã tiến hành kiện toàn các chức danh của chính quyền sau đại hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy trình vẫn còn một số vướng mắc khiến nhiều địa phương lúng túng.

Xuống tàu nhưng chưa rời sân ga

Chỉ còn khoảng 10 tháng nữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ kết thúc, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước 5 năm một lần để bầu ra các đại biểu dân cử đã được khởi động và sẽ sôi động vào các tháng đầu năm 2021. Chuyến tàu cũ đã sắp cập bến, chia tay người cũ, sửa soạn đón hành khách mới và bắt đầu cho một hành trình mới. Được, chưa được còn gì lưu luyến và hối tiếc… Những ngày tháng cuối nhiệm kỳ luôn đầy xúc cảm, nhất là đối với những đại biểu HĐND ở mảnh đất dưới chân Ngàn Hống.

Chính quyền công bộc của dân

Hiện nay, chúng ta đang nỗ lực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết TW6 (Khóa XII) của Đảng, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền công bộc của dân phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định trong tiến trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ; xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Sẽ giám sát "lời hứa" của các ban quản lý dự án

Phát biểu tại phiên giải trình về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 do Thường trực HĐND thành phố tổ chức ngày 31.8, lãnh đạo UBND thành phố thẳng thắn nhìn nhận công tác giải ngân của Hà Nội năm nay còn chậm, bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, cần sớm phải khắc phục ngay trong thời gian tới.

Phát huy tính chuyên nghiệp, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

75 năm trước, ngày 28.8.1945 đã trở thành một mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, đó là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới; đồng thời, công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm 10 bộ, ngành; trong đó, có Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, ngày 28.8 hàng năm trở thành Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước.

Bài 4: Cơ cấu tổ chức dựa trên khối lượng công việc phải đảm nhận

Hoạt động của HĐND có hiệu quả tương thích với sự đóng góp về trí tuệ và công sức của đội ngũ tham mưu, phục vụ. Đánh giá thực trạng hoạt động của bộ máy giúp việc của HĐND cấp tỉnh cần bám sát vào các chức năng, nhiệm vụ của HĐND và được phân chia thành các nhóm công việc. Trên cơ sở đó, quá trình xây dựng Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, nên căn cứ vào khối lượng công việc thực tế phải đảm nhiệm làm tiêu chí xây dựng cơ cấu tổ chức của Văn phòng, đáp ứng được yêu cầu tham mưu, phục vụ HĐND hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Bài 3: Chưa tương thích với việc đổi mới tổ chức, hoạt động HĐND

​​​​​​​Tuy được nâng cao về vị trí pháp lý nhưng cơ cấu của cơ quan giúp việc HĐND cấp tỉnh không có sự tương thích, chưa bảo đảm đủ nhân sự tham mưu, phục vụ cho HĐND đạt hiệu quả cao nhất. Do vậy, việc nghiên cứu những vấn đề tồn tại trong tổ chức bộ máy giúp việc của HĐND cần được cân nhắc trong quá trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quy định các nội dung về bộ phận giúp việc của HĐND trong Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.

Bài 2: Thiếu ổn định về địa vị pháp lý và cơ cấu tổ chức

Sơ lược về lịch sử hình thành cho thấy, cùng với yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, vị trí bộ máy giúp việc của HĐND được quan tâm hơn trước. Tuy nhiên, tính ổn định về địa vị pháp lý và cơ cấu tổ chức của bộ máy này là vấn đề luôn được đặt ra trong mỗi lần sửa đổi bổ sung các văn bản về HĐND, hoặc để thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng về tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.