Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản tại Hội nghị Giao ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vừa đươc tổ chức sáng hôm qua (27.11). Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định: Các đại biểu đã đánh giá hết sức khách quan, sâu sát về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các vấn đề đại biểu chỉ ra không chỉ là thực tiễn trong hoạt động của địa phương mình, cấp mình, ngành mình mà còn là những kinh nghiệm tốt để địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Kịp thời ban hành quyết sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Cần sớm xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả, phấn đấu chất lượng kỳ họp sau tốt hơn kỳ họp trước, kịp thời ban hành các quyết sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn với chất lượng được nâng lên; tổ chức các phiên chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp để tháo gỡ kịp thời những tồn tại, hạn chế; tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, khuyến khích đại biểu HĐND chủ động đến với cử tri, theo dõi, giám sát tới tận cùng giải quyết kiến nghị của cử tri theo tinh thần “5 rõ”.

Bài 2: Những “khoảng trống” trách nhiệm

Là một hình thức giám sát quan trọng thể hiện rõ nét bản lĩnh, trách nhiệm của đại biểu dân cử và việc thực hiện chức trách của cơ quan điều hành đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang đặt ra, hoạt động chất vấn tại kỳ họp thu hút được sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, vẫn còn những phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại diễn đàn kỳ họp HĐND cho thấy những “khoảng trống” trách nhiệm cần sớm được khỏa lấp.

Cần bổ sung quy định cụ thể, định mức chi phục vụ hoạt động giám sát

Trao đổi, góp ý về Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, bên cạnh các ý kiến đồng thuận, thống nhất việc quy định chi tiết, cụ thể về các bước chuẩn bị, tiến hành giám sát, xử lý kết quả giám sát (nhất là giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn, giải trình) vẫn có ý kiến đề nghị nên chăng cần tiết giảm những hướng dẫn mang tính nghiệp vụ, quy trình xử lý nội bộ và tập trung hướng dẫn cụ thể các nội dung chính. Nhất là những vướng mắc qua thực tế thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND thời gian qua.

Bài 1: Tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân

Là một hình thức giám sát thể hiện rõ nhất bản lĩnh của đại biểu và trách nhiệm của ngành hữu quan, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND những nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri. Qua đó, nhiều vấn đề đã được giải quyết kịp thời. Những vấn đề lớn, có tính lịch sử để lại, cần thời gian xử lý căn cơ, dứt điểm cũng được quan tâm giải quyết từng phần, có chuyển biến tích cực; không ít lời hứa đã được tổ chức thực hiện, tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân.

Nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin

“Đại biểu phần lớn là cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân… Cần bám sát phương châm 9 chữ “Nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”. Làm tốt 9 chữ đó thì đại biểu thực sự là đại biểu của dân rồi” - cử tri hiến kế. Và, điều quan trọng nhất chứng minh việc làm để dân tin đó chính là quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Bài cuối: Không né tránh vấn đề nhạy cảm

Để nâng cao chất lượng thảo luận cùng với những đổi mới trong cách thức tổ chức, đại biểu HĐND phải phát huy trách nhiệm trước HĐND và cử tri, thực sự là nhân vật chính của kỳ họp. Để có ý kiến phát biểu chất lượng, không có cách nào khác là phải dành thời gian nghiên cứu, chủ động đi cơ sở, tiếp xúc lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân để nắm chắc thông tin về những nội dung cần bàn thảo và không né tránh khi bàn các vấn đề nhạy cảm.

Bài 1: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ đại biểu

Thảo luận vừa là nội dung bắt buộc, vừa là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách tại kỳ họp của HĐND. Với vai trò, trách nhiệm của mình, những năm qua, cơ quan dân cử các địa phương đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thảo luận của đại biểu, trước hết là thảo luận tại tổ. Cùng với tách hẳn hoạt động thảo luận tổ ra khỏi chương trình kỳ họp, nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức cũng đã được nhiều địa phương áp dụng linh hoạt để phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các tổ đại biểu.

Vai trò HĐND trong diễn tập khu vực phòng thủ

5 năm một lần, các huyện, thành phố, thị xã lại tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp huyện. Năm 2021, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song nhiều địa phương đã có những giải pháp thích ứng và tổ chức diễn tập đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Có nhiều đơn vị, cuộc diễn tập diễn ra rất thành công từ thực hành vận hành cơ chế đến tổ chức thực binh, góp phần quan trọng xây dựng KVPT cấp huyện. Để đạt được kết quả như vậy, vai trò của cơ quan dân cử hết sức quan trọng.

Cơ sở xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

Tham gia thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá Dự án Luật sẽ góp phần quan trọng phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cũng tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Bộ công cụ phục vụ quản lý, điều hành ở các cấp chính quyền địa phương - đó là Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Dứt điểm kiến nghị đền bù ở hồ thủy điện Chiêm Hóa

Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa, đề nghị UBND huyện Na Hang chủ trì, phối hợp với Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa và các ngành liên quan kiểm tra, xác minh, lập phương án và chi trả bồi thường hỗ trợ người dân theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri xong trước ngày 31.1.2022; Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa nghiêm túc phối hợp chặt xây dựng phương án và hỗ trợ, đền bù cho các hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định.