Bài cuối: Hầu hết kiến nghị được thực hiện

Trước khi đoàn giám sát làm việc với UBND tỉnh, Tổ Thư ký tổng hợp, xem xét những vấn đề nổi lên qua thực tiễn giám sát và qua nghiên cứu các báo cáo đơn vị xây dựng báo cáo sơ bộ gửi thành viên đoàn làm cơ sở trao đổi, yêu cầu UBND tỉnh giải trình làm rõ. Đặc biệt, dự thảo báo cáo kết quả giám sát trước khi ký ban hành chính thức được gửi đến các đối tượng chịu sự giám sát, tạo điều kiện giải trình, cung cấp thêm thông tin… Cùng với việc tăng cường giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện, hầu hết các kiến nghị qua khảo sát, giám sát của HĐND, Thường trực, các ban của HĐND tỉnh Bạc Liêu đã được UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện.

Bài 1: Chia thành các tổ giám sát

Theo kinh nghiệm hoạt động thực tế của Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu, đoàn giám sát nên chia thành 2 tổ khi tiến hành giám sát và khảo sát phục vụ giám sát tại các địa phương, đơn vị. Đối với Tổ giúp việc cũng vậy. Việc tổ chức chung đoàn chỉ tiến hành khi làm việc với UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn tham mưu trực tiếp nội dung giám sát. Việc chia thành 2 tổ sẽ tiết kiệm được thời gian; bảo đảm thành phần tham gia một buổi làm việc không quá đông, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia cùng có cơ hội phát biểu, thảo luận.

Bài cuối: Tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho HĐND thành phố

Bên cạnh bố trí nhân sự đảm trách các chức danh trong cơ quan dân cử cần nghiêng về năng lực và phẩm chất, nhiệt huyết, có vị trí cơ cấu trong Đảng phù hợp, đã có những địa phương thí điểm không tổ chức HĐND phường ở những nơi áp dụng mô hình Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND. Ở những nơi thí điểm, cần tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho HĐND thành phố; có quy định phân công đại biểu chuyên trách đứng điểm tại các địa phương không tổ chức HĐND.

Bài 1: Khó phát huy vai trò cơ quan dân cử

Bài cuối: Lắng nghe ý kiến người dân

Theo kinh nghiệm của HĐND tỉnh Long An, quá trình tổ chức giám sát, phải kết hợp chặt giữa việc đọc, nghe báo cáo với đi thực tế, gặp gỡ,  lắng nghe phản ánh của các đối tượng liên quan, nhất là lắng nghe ý kiến của người dân để thu thập thông tin toàn diện, khách quan. Cần hệ thống hóa các vấn đề (thành bộ câu hỏi) chuyển trước và yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu trả lời làm rõ, nêu quan điểm ngay tại buổi đoàn giám sát đến làm việc. Nghị quyết của HĐND tỉnh sau giám sát đều yêu cầu thời hạn giải quyết cụ thể đối với các vấn đề lớn, bức xúc cần sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh.

Bài 1: Thực tế đặt ra nhiệm vụ giám sát chặt chẽ

Qua nắm tình hình thực tế từ ý kiến của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Long An đã đề xuất, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các dự án hạ tầng công nghiệp và dự án khu tái định cư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đoàn chú trọng đi thực tế các dự án khu, cụm công nghiệp, khu tái định cư; gặp gỡ tiếp xúc, lắng nghe ý kiến phản ánh và tâm tư của người dân vùng thu hồi đất thuộc diện bố trí tái định cư... Qua đó, Đoàn đã phát hiện, chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập.

Thành lập tổ theo dõi các kiến nghị giám sát

Bước vào nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều đổi mới trong các quy định của pháp luật, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa IX đã đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Đó là các giải pháp phát huy vai trò của Tổ đại biểu; là việc ban hành hệ thống quy trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh hay việc thành lập tổ theo dõi rà soát các kiến nghị giám sát.

Hiến kế để phát triển bền vững

Trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu, với quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc hôm nay, 25.9, tập trung thực hiện tốt nhiều nội dung thảo luận và thông qua nhiều báo cáo cùng các dự thảo chương trình. Báo cáo chính trị trình Đại hội được tổ chức lấy ý kiến sâu rộng. Công tác nhân sự được thực hiện hết sức chặt chẽ, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện.

Ưu tiên các chương trình trọng điểm

Làm việc với UBND huyện Ba Vì về tình hình thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi của Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020, đoàn khảo sát HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc: Chủ động rà soát những dự án hiện chưa triển khai được để có dự báo đánh giá phân loại, ưu tiên đưa vào xây dựng chương trình mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, tập trung công tác đào tạo nghề, đào tạo cán bộ, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; ưu tiên nguồn lực cho các công trình nước sạch, trường học.