Chuẩn bị kỹ lưỡng cho hiệp thương lần thứ ba

Xác định quy trình hiệp thương 3 vòng, với 5 bước lựa chọn nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp có vai trò quan trọng, với tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành các bước quy trình bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Việc hoàn thiện lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử là tiền đề quan trọng để toàn tỉnh tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ ba tới đây.

Bài cuối: Phần thưởng, động lực và trách nhiệm

Thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ này cho thấy, việc luôn ý thức trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân; quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, trọng dân, lắng nghe, phục vụ Nhân dân là một yêu cầu để hoàn thành trọng trách Nhân dân ủy thác. Đại biểu HĐND tỉnh phải xem sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri và Nhân dân là phần thưởng cao quý; là động lực và trách nhiệm to lớn để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không ngừng nỗ lực vì cuộc sống của Nhân dân

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Mai Châu đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Với việc ban hành các nghị quyết sát thực tiễn đã góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc biệt, giúp cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Động lực của sự phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XIII đang dần khép lại với rất nhiều dấu ấn nổi bật. Với cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cơ quan dân cử địa phương đã thực hiện trọn vẹn chức năng, nhiệm vụ, tạo đà để Bắc Giang bứt phá, trở thành tỉnh phát triển năng động, toàn diện với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng dẫn đầu khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước. Đây cũng chính là tiền đề vững chắc để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn.

Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri

Cũng như các địa phương trong cả nước, 2016 - 2021 là nhiệm kỳ đầu tiên Bắc Giang thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Với hành lang pháp lý thuận lợi, hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Giang đã có nhiều đổi mới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Những kết quả nổi bật này ngày càng củng cố vai trò, vị thế của HĐND tỉnh trong bộ máy chính quyền địa phương.

Sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ mới

Khắc phục những bỡ ngỡ của nhiệm kỳ đầu triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, mỗi đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang bằng tinh thần, trách nhiệm của mình đã hoàn thành tốt trọng trách cử tri và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng giao phó. Nhìn lại chặng đường 5 năm hoạt động sôi nổi, hiệu lực, hiệu quả sắp qua, nhiều bài học kinh nghiệm đã được chính các đại biểu dân cử địa phương đúc kết lại. Đây chính là nền tảng, tiền đề để HĐND tỉnh sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu phấn đấu cao hơn.

Bài 2: Quyết đáp kịp thời

Với nỗ lực không ngừng, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều đổi mới, hiệu quả ngày càng thiết thực. Đó là việc tăng cường giám sát chuyên đề tại kỳ họp, chất vấn, giải trình, đối thoại giữa hai kỳ họp; chú trọng các kênh khai thác thông tin qua giám sát chuyên đề giữa 2 kỳ họp; theo dõi, giám sát chặt việc thực hiện các lời hứa, cam kết sau chất vấn, kiến nghị sau giám sát… Nhờ vậy, nhiều vấn đề sau giám sát đã được tiếp thu, kịp thời giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Bài 1: Nhiều quyết sách đi vào cuộc sống

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, HĐND tỉnh Long An Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã ban hành 522 nghị quyết, trong đó có nhiều quyết sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người dân và định hướng phát triển địa phương. Các quyết sách cơ bản đi vào cuộc sống, góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị

Nhìn lại chặng đường 5 năm sắp qua, hoạt động của HĐND quận Tây Hồ, Hà Nội đã từng bước được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đó là việc thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị sau khảo sát, giám sát nên trên 90% kiến nghị sau giám sát được thực hiện; tăng cường tổ chức các phiên giải trình, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp…

Nghiêm túc, đúng quy định

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, theo danh sách sơ bộ được thông qua, Bắc Ninh có 112 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhìn chung, kết quả giới thiệu người ứng cử bảo đảm số lượng, đúng cơ cấu, thành phần. Công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử được tăng cường, sâu sát, tránh tiêu cực phát sinh. Xung quanh vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh NGUYỄN QUỐC CHUNG - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhìn lại những kết quả nổi bật, HĐND thị xã Từ Sơn Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã không ngừng đổi mới, tích cực hoạt động với nhiều dấu ấn, thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân thị xã.