Bài cuối: Xác định các điểm “nghẽn” để từng bước tháo gỡ

​​​​​​​Bên cạnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, chủ động sớm xây dựng Đề án và chính sách thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, cần xác định các điểm “nghẽn” để từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất phát triển như: Thủ tục về đất đai, cách thức tiếp cận các chính sách của tỉnh, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong tư vấn, hướng dẫn...

Chắp cánh ngành "công nghiệp không khói" vươn xa

Không chỉ được ví như một “bảo tàng cách mạng”, được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh đẹp, Tuyên Quang còn là nơi hội tụ, giao thoa của văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc với nhiều lễ hội đặc sắc, những làn điệu thắm đượm tình người… Với lợi thế đó, nơi đây đã trở thành một trong những địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch của cả nước.

Mở ra cơ hội mới để kinh tế bứt phá

Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững

Bài cuối: Cơ sở giám sát việc thực hiện lời hứa

HĐND thành phố Cần Thơ đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Đây là văn bản có giá trị pháp lý buộc chấp hành đối với các chủ thể được chất vấn. Vì vậy, dự thảo nghị quyết phải được Thường trực HĐND chuẩn bị chặt chẽ, nhất là thể hiện các nội dung người trả lời phải tiếp tục thực hiện, làm cơ sở giám sát sau này; bảo đảm dự báo được tình hình, kết quả của phiên chất vấn, bao quát được nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan được chất vấn và vấn đề đưa ra chất vấn để trình HĐND thông qua tại cuối kỳ họp.

Quảng Ninh vững bước trong chặng đường đổi mới, hội nhập, phát triển

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã khép lại nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều dấu ấn quan trọng và mở ra chặng đường phát triển mới bằng dấu mốc thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 . Khép lại và mở ra là hai nhịp của quá trình vận động, song cùng nhìn cùng nhìn lại trước đó, nhất là chặng đường 10 năm thực thi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và hai nhiệm kỳ gần nhất thứ XIII, XIV của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dấu ấn của sự kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, khát khao và quyết tâm vươn tới chính là mấu chốt để Quảng Ninh đi từ thành tựu này đến thành tựu khác.

Bài 1: Tăng tranh luận, tạo lan tỏa

Trên cơ sở được cung cấp thông tin đầy đủ và thông tin thu thập được, đại biểu có bước chuẩn bị kỹ các nội dung chất vấn và truy vấn. Vì vậy, chất lượng các câu hỏi ngày càng được nâng lên. Vấn đề nào chưa được trả lời thỏa đáng, đại biểu sẵn sàng tranh luận, tiếp tục truy vấn để làm rõ và giải quyết thấu đáo vấn đề đặt ra. Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ khuyến khích, động viên tất cả các đại biểu tham gia chất vấn. Từ đó, tạo sự lan tỏa, kỹ năng chất vấn của đại biểu dần được nâng lên.

Nâng cao vị thế HĐND trong hệ thống chính trị thủ đô

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân”, HĐND các cấp TP Hà Nội đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, khi Thành ủy xin ý kiến góp ý vào các văn kiện đại hội, Đảng Đoàn Quốc hội đã đánh giá hoạt động của HĐND TP Hà Nội có nhiều thành tích nổi bật, là điểm sáng trong hoạt động HĐND của cả nước.

Nhiều chuyển biến tích cực

Sau 3 năm UBND TP Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng, nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa người Hà Nội, có thể khẳng định hai bộ quy tắc ứng xử trên đã từng bước đi vào cuộc sống, được cán bộ và người dân đồng tình ủng hộ.

Cơ sở yêu cầu giải trình, làm rõ

​​​​​​​Để nắm bắt vấn đề giám sát thấu đáo, theo kinh nghiệm của Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nên gửi đề cương yêu cầu cơ quan, đơn vị báo cáo trước, trên cơ sở đó mới xây dựng đề cương, tiến hành khảo sát, giám sát tại cơ sở để “thẩm định” những điều cơ quan nhà nước cấp trên đã báo cáo. Những bất cập nhìn thấy, nghe được từ cơ sở; những vấn đề phát hiện “độ vênh” giữa báo cáo và thực tế sẽ là cơ sở để đoàn giám sát yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước cấp trên giải trình, làm rõ trong buổi làm việc với đoàn (cuối đợt giám sát). Việc sử dụng phiếu điều tra tham vấn ý kiến nhân dân và các thiết bị hỗ trợ như máy ảnh, máy ghi âm… cũng góp vai trò quan trọng cung cấp, lưu giữ các tư liệu phục vụ giám sát.

Bài cuối: Kiên quyết lập lại trật tự, kỷ cương

Mặc dù đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nhưng trên thực tế vẫn còn thiếu quyết liệt. Vì vậy, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đoàn giám sát HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và kiên quyết xử lý các công trình vi phạm nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn...