Chú trọng lấy ý kiến phản biện xã hội

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan; chỉ đạo các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm tham mưu đồng nhất, kiện toàn những văn bản có nội dung còn chồng chéo. Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả việc lấy ý kiến phản biện xã hội.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng HĐND các cấp

Trong năm 2020, Đảng đoàn HĐND đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của HĐND các cấp theo hướng khoa học, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, khẳng định vị thế quan trọng của HĐND trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Chọn vấn đề dân sinh bức xúc để giám sát

Thời gian qua, HĐND các cấp thị xã Sơn Tây đã chọn những chuyên đề được cử tri quan tâm, những vấn đề mới đang đặt ra đối với sự phát triển của thị xã để giám sát, khảo sát. Đây chính là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo thị xã tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri từ cơ sở

Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực. Qua các buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề dân sinh, kiến nghị của cử tri được giải quyết thấu đáo, triệt để, được cử tri ghi nhận và đánh giá cao.

Quyết liệt giải quyết các kiến nghị ảnh hưởng trực tiếp đến người dân

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 16, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh yêu cầu rà soát, tập trung giải quyết các kiến nghị ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân như: Bàn giao một phần diện tích đất rừng cho các địa phương quản lý; ô nhiễm môi trường; nguồn cấp nước sạch; sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông. Cùng với đó, UBND tỉnh nghiên cứu, sớm ban hành quy định về việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; những kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, địa phương và nhiều lĩnh vực.

Đối thoại để giảm thiểu các vấn đề tồn đọng

Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh yêu cầu: Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng giải trình tốt nhất, nhiều nhất các ý kiến, kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đối thoại giữa các cơ quan chức năng với cử tri để giảm thiểu các vấn đề tồn đọng; phân công cán bộ tham gia TXCT tại các điểm, địa bàn để tiếp thu, giải trình các ý kiến ngay tại buổi tiếp xúc.

Yêu cầu cụ thể thời gian hoàn thành

Bên cạnh ghi nhận các giải pháp, cam kết do UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã đề ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bến Tre Khóa IX đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp đã cam kết với HĐND tỉnh và cử tri; trong đó, nhiều nội dung đã có yêu cầu cụ thể thời gian hoàn thành...

Sớm giải quyết tình trạng thiếu nước vào mùa khô

Để sớm giải quyết những vấn đề “nóng” được đặt ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, tập trung thực hiện những giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Nhất là với những vấn đề dân sinh bức thiết như giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho Nhân dân vào mùa khô; khắc phục ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi.

Bài cuối: Đồng hành, hỗ trợ, chung tay tháo gỡ

​​​​​​​Bên cạnh phát huy vai trò của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu, qua giám sát, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đơn, thư tồn đọng, kéo dài; đồng hành, hỗ trợ, chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… Nêu cao trách nhiệm kỷ cương hành chính; tăng cường sự phối hợp và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn, thư của công dân.

Cơ sở pháp lý triển khai những nội dung hậu chất vấn

Tiếp tục thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến du lịch; tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm; tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát hoạt động internet; đánh giá cụ thể việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, rà soát, tăng cường thanh, kiểm tra các điểm trung chuyển chất thải và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… Là những nội dung HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa IX nhấn mạnh trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18. Nghị quyết là cơ sở pháp lý tăng cường trách nhiệm của UBND và các ngành hữu quan trong thực hiện những nội dung được đặt ra.

Bài 1: Cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri

Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; đơn, thư công dân trước và sau Kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng ghi nhận: Mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, song UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân; nội dung trả lời đã đi vào trọng tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri...