Thấm sâu và lan tỏa

Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đưa việc thực hiện chỉ thị thấm sâu và lan tỏa trong đời sống xã hội, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Lan tỏa mạnh mẽ

Đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” đã và đang tạo nên không khí sôi nổi và lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và thị xã dưới chân núi Hồng nói riêng. Những hành động, việc làm cụ thể là những đóa hoa tươi thắm nhất phụ nữ Hồng Lĩnh vun trồng chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XIV, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Động lực và mục tiêu mới

Bài cuối: Xác định các điểm “nghẽn” để từng bước tháo gỡ

​​​​​​​Bên cạnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, chủ động sớm xây dựng Đề án và chính sách thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, cần xác định các điểm “nghẽn” để từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất phát triển như: Thủ tục về đất đai, cách thức tiếp cận các chính sách của tỉnh, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong tư vấn, hướng dẫn...

Bài 1: Doanh thu tăng cao, thị trường mở rộng

Với những cách làm sáng tạo và kết quả bước đầu sau 2 năm thực hiện, Hà Tĩnh được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tính đến cuối năm 2019, đã có 72 sản phẩm đạt chuẩn; dự kiến đến hết năm 2020, có thêm ít nhất 90 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP lên hơn 162 sản phẩm. Doanh thu sản phẩm OCOP tăng cao, thị trường tiêu thụ được mở rộng.

Bình Phước: Thống nhất mốc thời gian chuẩn bị kỳ họp cuối năm

“PHẢI YÊU DÂN, KÍNH DÂN THÌ DÂN MỚI YÊU TA, KÍNH TA”

Cách đây 75 năm, ngày 17.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Thư gửi UBND các kỳ, tỉnh, huyện và làng” với những lời nhắn nhủ, nhắc nhở chính quyền địa phương phải yêu dân, kính dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. 75 năm trôi qua, bức thư của Người cho đến nay còn nguyên giá trị. Những lỗi lầm, khuyết điểm Người chỉ ra đã 2/3 thế kỷ nhưng vẫn còn đó, không chỉ để cho chính quyền địa phương mà tất cả cho các cơ quan trong hệ thống chính trị soi xét, tự vấn.

Hiến kế để phát triển bền vững

Trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu, với quyết tâm xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.

Bố trí Trưởng các Ban HĐND tỉnh chuyên trách

Thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Bình những năm qua cho thấy, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát, một giải pháp quan trọng là thực hiện tốt công tác nhân sự, đặc biệt là trong đợt bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cần lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm; tăng số lượng đại biểu chuyên trách, khuyến khích đại biểu tái cử, giảm số đại biểu kiêm nhiệm công tác tại các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp. Đặc biệt, xem xét để Trưởng các Ban HĐND tỉnh được hoạt động chuyên trách.

Bài cuối: Sớm có biện pháp xử lý các công trình xuống cấp

Bên cạnh kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng mức hỗ trợ bằng các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tại các thôn bản khó khăn chưa được đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đề nghị các huyện rà soát, đánh giá lại toàn bộ các hạng mục để có biện pháp khắc phục, sửa chữa công trình hư hỏng, xuống cấp; tăng cường kiểm tra, quản lý, sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt…