Chuẩn bị kỹ lưỡng cho hiệp thương lần thứ ba

Xác định quy trình hiệp thương 3 vòng, với 5 bước lựa chọn nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp có vai trò quan trọng, với tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành các bước quy trình bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Việc hoàn thiện lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử là tiền đề quan trọng để toàn tỉnh tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ ba tới đây.

Mỹ Đức bứt tốc về đích

Là huyện cửa ngõ phía Tây Nam của Thủ đô, dù còn nhiều khó khăn về địa hình và điều kiện phát triển kinh tế, song giai đoạn 2016 - 2020 huyện Mỹ Đức đã nỗ lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn huyện có 16/21 xã đạt chuẩn; 6/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM. Huyện sẽ tập trung phát huy những tiềm năng, thế mạnh vốn có để phát triển kinh tế - xã hội, dồn lực cho các xã chưa đạt chuẩn; phấn đấu 100% xã đạt chuẩn trong năm 2021 và trở thành huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2022.

Tích cực chuẩn bị cho bầu cử

Nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Cà Mau đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dồn sức chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tuyên truyền sâu rộng

Cuộc bầu cử ĐBQH Khoá XV và Đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Nhằm chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử, công tác thông tin, tuyên truyền đã và đang được Cà Mau tích cực triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao.

Rà soát cử tri thống nhất, chính xác

Theo đại diện Ủy ban Bầu cử huyện Ðầm Dơi, Cà Mau, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử huyện bước đầu được đánh giá tích cực, đúng quy trình và bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, để công tác bầu cử được chính xác, huyện đã và đang đẩy mạnh việc rà soát số lượng cử tri đi làm ăn xa, trong đó xác định số lượng cử tri về địa phương bỏ phiếu, số lượng cử tri không về địa phương bỏ phiếu để lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu.

Bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử

Những câu hỏi cần suy ngẫm, trả lời

Để Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 phát huy hiệu lực lâu dài và thống nhất, không ngừng nâng cao vai trò cơ quan dân cử, sau tổng kết nhiệm kỳ, cần tiếp tục nghiên cứu, đúc kết những vấn đề giúp cho HĐND nhiệm kỳ sau hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, có những câu hỏi cần suy ngẫm, trả lời như: Mô hình tổ chức, hoạt động của HĐND đã đi vào thực tiễn mức độ nào; vì sao càng về cuối nhiệm kỳ, có tình trạng nhiều đại biểu chuyên trách đều chuyển công tác hoặc có nguyện vọng xin chuyển; những tri thức nào từ thực tiễn trở thành tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm chung…?

Giám sát vấn đề có tác động lớn

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Dân tộc HĐND các cấp tỉnh Gia Lai đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát từ khâu lựa chọn nội dung, lĩnh vực đến hình thức, cách thức giám sát. Qua đó, không ít khó khăn, vướng mắc liên quan được các ngành và địa phương kịp thời tháo gỡ, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc.

Nhận định khách quan, phản biện cao

Không chỉ chú trọng khảo sát thực tế trước khi làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, phương thức khảo sát của các Ban HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 luôn được đổi mới, phù hợp với từng nội dung. Kết quả khảo sát được báo cáo tại cuộc họp giám sát với những hình ảnh minh họa được ghi nhận từ thực tế để đoàn giám sát và đơn vị chịu sự giám sát cùng phân tích, làm rõ. Qua đó, giúp cho đoàn giám sát có những đánh giá, nhận định khách quan, sát thực tiễn, có tính phản biện cao.

Những dấu ấn tích cực

HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XI đang dần khép lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều dấu ấn. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống người dân.

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan dân cử

Nhân dịp được Quốc hội tin tưởng giao giữ những trọng trách mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu NGUYỄN THỊ THANH chia sẻ về những thuận lợi có tính nền tảng cần kế thừa, phát huy trong nhiệm kỳ tới; về những công việc Ban Công tác đại biểu đang nỗ lực thực hiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm đúng pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân. Đồng thời, nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống dân cử.