Lựa chọn những đại biểu có năng lực, uy tín

Từ những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ này cho thấy, yêu cầu quan trọng đặt ra là cần định hướng lãnh đạo cuộc bầu cử để lựa chọn được những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, uy tín thực hiện nhiệm vụ; bố trí đại biểu đủ về số lượng gắn với chất lượng đại biểu HĐND chuyên trách, bảo đảm tính kế thừa, có kinh nghiệm, năng lực hoạt động thực tiễn, nhiệt tình, tâm huyết và không ngại va chạm.

Ấm lòng khi Tết đến, Xuân về

Những món quà tuy không lớn về mặt giá trị vật chất nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm và sự động viên không hề nhỏ. Các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn đều cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc hơn mỗi khi Tết đến, Xuân về khi nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đó là cảm nhận của chúng tôi trong chuyến thăm và tặng quà tại Ninh Bình, ngày 19.1 của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Dứt điểm với những kiến nghị chưa được giải quyết

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy, 95/98 kiến nghị đã được giải quyết, đạt 96,93%; 3 kiến nghị chưa được giải quyết và 7 nội dung chưa được giải quyết, trả lời đầy đủ, thỏa đáng. Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm những kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng.

Bài cuối: Hình thành các mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn

Trên cơ sở những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, Đoàn giám sát nhấn mạnh việc tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ; ưu tiên phát triển các sản phẩm truyền thống, chủ lực của tỉnh. Khuyến khích hình thành các mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn thực hiện chung một sản phẩm điểm cấp huyện, cấp tỉnh. Lựa chọn các sản phẩm lợi thế của địa phương để đầu tư phát triển, nâng cấp thành sản phẩm xã, huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia và tiến tới xuất khẩu tạo chuỗi giá trị…

Bài 2: Nhiều khó khăn trong hỗ trợ tiêu thụ

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chương trình. Đó là: Việc lồng ghép các nguồn kinh phí còn gặp nhiều khó khăn; chính sách cho chương trình chưa đầy đủ, nhất là chính sách hỗ trợ liên kết, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; khó trong tiếp cận các chính sách ưu đãi; việc xây dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ chưa được chú trọng; phát triển sản xuất còn thiếu sự liên kết, gắn kết; công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn.

Chuyển hóa các giá trị dân chủ vào đời sống

Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Bộ Nội vụ chủ trì nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp năm 2013 về xây dựng và thực hiện quyền dân chủ của Nhân dân đang được dư luận hết sức quan tâm. Qua nghiên cứu các dự thảo báo cáo, tờ trình, đề cương của Dự thảo Luật, xin góp ý và nêu một số vấn đề có tính tham khảo, góp phần chuyển hóa các giá trị dân chủ vào đời sống.