Chú trọng lấy ý kiến phản biện xã hội

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan; chỉ đạo các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm tham mưu đồng nhất, kiện toàn những văn bản có nội dung còn chồng chéo. Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả việc lấy ý kiến phản biện xã hội.

Bài 1: Hiệu ứng tích cực

​​​​​​​

Bài cuối: Bố trí chuyên viên giúp việc chuyên sâu là ủy viên các Ban

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, trong đó có việc thực hiện chức năng giám sát, một yêu cầu đặt ra là phải xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của các Ban có đủ năng lực. Để tăng số lượng đại biểu chuyên trách, nên cơ cấu ít nhất 1 chuyên viên giúp việc các Ban HĐND tỉnh theo lĩnh vực chuyên sâu là đại biểu và là ủy viên các Ban của HĐND. Biên chế của số lượng ủy viên này lấy từ biên chế của Văn phòng để vừa tăng đại biểu chuyên trách nhưng sẽ góp phần giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời, tạo động lực và tâm lý yên tâm, phấn khởi cho đội ngũ công chức công tác tại cơ quan HĐND.

Phát triển nông nghiệp đô thị gắn với quy hoạch vành đai xanh

Khuyến khích phát triển mô hình nông nghiệp đô thị gắn với quy hoạch vành đai xanh, tiếp tục triển khai đề án Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh thành phố năm 2020, Kế hoạch triển khai thí điểm các mô hình nông nghiệp đô thị gắn với du lịch tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình kè chống sạt lở, đặc biệt là các khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở cao… Đó là những kết quả nổi bật được báo cáo qua thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10.7.2020 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố Cần Thơ Khóa IX đối với lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn.

Bài 1: Nghiêm túc tiếp thu, thực hiện hiệu quả

Bên cạnh kết hợp nghe báo cáo với xem xét thực tế tại địa phương, cơ sở, tìm hiểu khai thác để thu thập nhiều thông tin hữu ích phục vụ hoạt động giám sát, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Bắc Giang rất được chú trọng. Nhờ vậy, đa số các kiến nghị sau giám sát đã được UBND, các cơ quan, địa phương nghiêm túc tiếp thu, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng

Tại các cuộc TXCT, nhiều cử tri đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, nhất là tinh thần trách nhiệm của các ĐBQH; khẳng định lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Quốc hội và cấp ủy, chính quyền các cấp đang ngày càng cao. Tuy nhiên, cử tri cũng phản ánh nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập các cấp chính quyền, ngành chức năng sớm quan tâm xem xét, giải quyết, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và chế độ cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở sau chủ trương sáp nhập.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm không nhiệm kỳ

Trách nhiệm không nhiệm kỳ là cụm từ được đông đảo cử tri, Nhân dân cả nước nhắc đến khi theo dõi các phiên thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV vừa qua. Kỳ họp cuối nhiệm kỳ, không xuôi chiều như một số ý kiến lo ngại mà ngược lại, các đại biểu đã rất thẳng thắn, trách nhiệm, truy đến cùng nhiều vấn đề nóng của đất nước. Tinh thần dân chủ, trách nhiệm ấy cũng đã lan tỏa đến kỳ họp cuối năm của HĐND các tỉnh, thành phố ngay từ công tác chuẩn bị, nhất là cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Bài cuối: Đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đại biểu chuyên trách

Để HĐND hoạt động đúng thẩm quyền, phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương, nên bố trí để Bí thư cấp ủy làm Chủ tịch HĐND. Các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo tốt công tác lựa chọn nhân sự để giới thiệu bầu đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt, quan tâm bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đội ngũ đại biểu chuyên trách. Cùng với đó, văn phòng giúp việc cũng cần được ổn định, cơ cấu tổ chức hợp lý để tham mưu, phục vụ tốt nhất các hoạt động của HĐND.

Báo cáo thẩm tra tạo động lực cho các hoạt động tại kỳ họp

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND có tác động tích cực, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đại biểu HĐND thực hiện các hình thức giám sát khác tại kỳ họp. Đồng thời, giúp HĐND có những nghiên cứu, xem xét cẩn trọng để thông qua những nghị quyết sát đúng, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Bài 1: Cần được đặc biệt quan tâm

Với mô hình nhà nước tam quyền không phân lập như Việt Nam, việc kiểm soát quyền lực nhà nước lại càng phải quan tâm. Trong đó, vai trò của HĐND trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương được hiểu ở cả 2 nội dung là kiểm soát việc thực thi quyền lực do Nhân dân ủy quyền cho cá nhân đại biểu và cơ quan dân cử; kiểm soát quyền lực của các cơ quan, đơn vị được phân công sử dụng quyền lực nhà nước trong thực thi công tác quản lý nhà nước trên phạm vi địa phương.

Giảm bớt sự trông đợi cho cử tri

Trước kỳ họp thường lệ, các đại biểu HĐND thực hiện tiếp xúc với cử tri nơi ứng cử để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri gửi gắm đến cơ quan quyền lực. Theo đó, cùng với việc lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, vấn đề quan trọng là đại biểu HĐND cần giải thích rõ ràng, đầy đủ để cử tri phấn khởi, yên tâm; giảm bớt mong mỏi, trông đợi gây thêm bức xúc.