Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản tại Hội nghị Giao ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vừa đươc tổ chức sáng hôm qua (27.11). Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định: Các đại biểu đã đánh giá hết sức khách quan, sâu sát về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các vấn đề đại biểu chỉ ra không chỉ là thực tiễn trong hoạt động của địa phương mình, cấp mình, ngành mình mà còn là những kinh nghiệm tốt để địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri

Cùng với đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tích cực theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; đại biểu dành thời gian khảo sát thực tế, làm việc các sở, ngành liên quan đối với các vấn đề cử tri có nguyện vọng... Qua giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung rà soát, có lộ trình giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị kéo dài, cử tri kiến nghị nhiều lần.

Bài 1: Động lực phát huy vai trò, trách nhiệm

Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu là một trong những nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Để làm tốt điều này, một yêu cầu quan trọng đặt ra là phải đánh giá được đúng chất lượng hoạt động của từng đại biểu để từ đó có hình thức khen thưởng, động viên hay chỉ đạo khắc phục kịp thời, tạo động lực phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu.

Bài cuối: Khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo

Cùng với chủ động từ sớm, từ xa, một vấn đề cần lưu ý nữa là việc báo cáo thẩm tra các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hàng năm hoặc 6 tháng của địa phương đều được các Ban của HĐND chuẩn bị và trình HĐND, dẫn đến phân tán, chồng chéo, làm cho đại biểu HĐND khó theo dõi. Thường trực HĐND nên học tập Quốc hội và các địa phương khác trong phân công Ban của HĐND chủ động thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội theo hướng chỉ một ban chủ trì, lãnh đạo các ban khác tham gia tích cực.

Bài 1: Chủ động vào cuộc từ sớm

Mặc dù đã được rút kinh nghiệm qua nhiều kỳ họp, nhưng hầu như kỳ họp nào ở một số địa phương vẫn diễn ra tình trạng gửi chậm một số tài liệu thẩm tra theo quy định, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cũng như ban hành nghị quyết của HĐND. Để không còn bị động trong thẩm tra, các Ban HĐND cần chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa, nhất là làm việc ngay từ đầu với các cơ quan chủ trì xây dựng báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết như đổi mới trong hoạt động thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội thời gian qua.

Bài cuối: Tạo không khí dân chủ, cầu thị

Bên cạnh những lưu ý trong chuẩn bị kịch bản cho phiên giải trình, giúp chủ tọa chủ động dẫn dắt, điều hành, bảo đảm thời gian và những mục tiêu đặt ra, quá trình điều hành phiên giải trình, rất cần sự linh hoạt, quyết đoán của chủ tọa, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt hiệu quả phiên giải trình. Nhất là cần làm cho người giải trình không có tâm lý bị truy vấn mà là trao đổi để làm rõ vấn đề, rõ trách nhiệm, giải pháp để tạo không khí dân chủ, cầu thị.

Bài cuối: Trình Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến

Kể từ ngày 1.7.2020, việc cho ý kiến hệ số điều chỉnh giá đất không còn thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND cấp tỉnh. Tuy nhiên, lại không có văn bản nào xác định rõ việc cho ý kiến đó thuộc thẩm quyền của HĐND. UBND một số địa phương đã lựa chọn cách thức hài hòa các quy định của pháp luật thông qua việc trình HĐND xem xét, cho ý kiến làm cơ sở cho UBND cấp tỉnh ban hành.

Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trao đổi với lãnh đạo quận Hoàng Mai tại buổi giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh đề nghị, quận cần tăng cường đối thoại với Nhân dân để giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan.

Bài 1: Chưa có sự thống nhất trong thực hiện

Hệ số điều chỉnh giá đất không được đề cập đến trong Luật Đất đai, đến các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật mới được quy định từng bước. Các nghị định hướng dẫn luật đều quy định UBND cấp tỉnh ban hành, đến thông tư mới quy định thêm việc UBND xin ý kiến Thường trực HĐND trước khi ban hành. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn những cách hiểu và làm khác nhau. Theo đó, một số địa phương trình ra HĐND để HĐND cho ý kiến còn hầu hết do Thường trực HĐND cho ý kiến.

Bài 1: Cơ sở đối chiếu, kiểm chứng báo cáo giải trình

Theo kinh nghiệm của Thường trực HĐND nhiều địa phương nhiệm kỳ 2016 - 2021, cùng với lựa chọn kỹ vấn đề giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND, tập trung vào các nội dung lớn, cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân; vấn đề có tính khả thi nhưng chưa hoặc chậm giải quyết gây bức xúc trong Nhân dân để thống nhất giải pháp tháo gỡ… Cần tăng cường khảo sát bằng nhiều hình thức để thu thập thông tin, tư liệu quan trọng so sánh, đối chiếu, kiểm chứng báo cáo giải trình.

Bài cuối: Làm sâu sắc, sinh động thêm kết quả giám sát

Bên cạnh thường xuyên chú trọng các hoạt động hậu giám sát, tái giám sát bằng nhiều cách thức linh hoạt để tiếp tục đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát cho đến khi có kết quả, việc chọn kết quả giám sát chuyên đề trình kỳ họp để tiếp tục chất vấn tại kỳ họp cũng là một giải pháp hay làm sâu sắc và sinh động thêm kết quả giám sát. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động giám sát chuyên đề.