Tiếp tục thực hiện nhóm chính sách hiệu quả

Nỗ lực đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều chính sách đặc thù thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng để giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có những bước phát triển bền vững. Qua giám sát nội dung này, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh lưu ý việc tiếp tục nghiên cứu để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành có sửa đổi bổ sung về căn cứ, đối tượng, thời gian và nội dung đối với nhóm các chính sách đang được thực hiện hiệu quả.

Bài 2: Mời cử tri cùng xem xét trực tiếp việc giải quyết

Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu gửi báo cáo sớm để các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ, lựa chọn được nhiều kiến nghị cần thiết để đi xem xét trực tiếp. Quá trình xem xét trực tiếp một số kiến nghị, bên cạnh mời các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được phân công giải quyết, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp xã, các Ban HĐND tỉnh còn mời cả Trưởng thôn hay cử tri cùng xem xét trực tiếp việc giải quyết kiến nghị của cử tri… Qua nhiều kỳ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hơn và có nhiều đổi mới.

Bài 1: Kiểm tra, khảo sát thực tế nhiều hơn

Theo Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Thanh Oai, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND theo hướng tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế nhiều hơn, gặp gỡ, trao đổi với cử tri để có cơ sở đánh giá chính xác, khách quan kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo báo cáo của UBND cùng cấp. Chú trọng tái kiểm tra những nội dung đang thực hiện và kiểm tra việc thực hiện lời hứa của UBND tỉnh, cơ quan đơn vị liên quan trước đây.

Bài cuối: Quyết liệt khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn

Qua giám sát, HĐND tỉnh Bình Thuận đã chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo quyết liệt khắc phục hiệu quả tình trạng hồ sơ trễ hẹn, nhất là ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, lao động - xã hội cấp huyện, xã; đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện và sử dụng hiệu quả Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống phần mềm một cửa điện tử các cấp theo quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Phân loại các công trình để xử lý

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cà Mau đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nhận định đúng thực tế tình hình, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, phân loại các công trình cấp nước tập trung do Nhà nước trực tiếp quản lý đang còn hoạt động tốt hoặc hư hỏng, xuống cấp... để xử lý; chỉ đạo việc quản lý các công trình cấp nước tập trung nông thôn bảo đảm hiệu quả; tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra và công khai kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sinh hoạt…

Bài 1: Cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế

Điểm đáng chú ý trong cách thức tổ chức đợt giám sát chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của HĐND tỉnh Bình Thuận là việc thành lập Tổ công tác giúp việc để thực hiện các công việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động giám sát. Kết quả khảo sát của Tổ công tác là cơ sở để Đoàn giám sát nắm được tình hình thực tế, kết hợp với việc xem xét báo cáo và kết quả làm việc trực tiếp để đánh giá, kết luận chính xác, khách quan về công tác cải cách TTHC đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát.

Xác định rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện

Mặc dù số kiến nghị trả lời đúng thời hạn chiếm tỷ lệ cao song công tác này ở một số lĩnh vực còn chậm, trách nhiệm chưa rõ ràng, kết quả đạt được còn thấp, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cử tri. Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 11 đến trước Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam kiến nghị UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết, xác định rõ trách nhiệm, thời gian, lộ trình thực hiện; gắn với xử lý trách nhiệm trong việc chậm giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Hỗ trợ doanh nghiệp, các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Để việc thực hiện các nội dung đã chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 được tập trung, giải quyết dứt điểm từng vấn đề, HĐND thành phố Cần Thơ Khóa IX đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Nghị quyết nhấn mạnh các nội dung UBND, các sở, ban, ngành, thành phố cần tập trung thực hiện như: Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh; kịp thời chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; sơ kết, đánh giá hiệu quả, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị gắn với phát triển du lịch, làng nghề...

Đồng bộ các giải pháp

​​​​​​​Từ thực tiễn hoạt động, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh rút ra kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã. Đó là, cần có sự vào cuộc, đồng bộ các giải pháp từ khâu tổ chức cán bộ đến việc tiếp tục đào tạo, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu và tạo điều kiện trang thiết bị làm việc cho HĐND cấp xã... Bản thân đại biểu HĐND cấp xã cũng phải không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng và dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của HĐND.

Chuẩn bị kỹ để phản biện hiệu quả

Trong một số trường hợp, khi phát sinh nội dung không thống nhất với dự thảo nghị quyết trong quá trình các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết, việc xử lý thường gặp khó do Tờ trình đã ký chính thức nên cả cơ quan soạn thảo và cơ quan trình dự thảo nghị quyết đều cố gắng bảo vệ nội dung trình. Các Ban HĐND được phân công thẩm tra dự thảo nghị quyết phải chuẩn bị kỹ cả về lập luận, cả về cơ sở pháp lý và thực tiễn, trường hợp cần thiết, các Ban phải viện dẫn đến các kết quả giám sát chuyên đề liên quan và tổ chức khảo sát thực tế để có cơ sở phản biện hiệu quả.