Bài cuối: Xác định các điểm “nghẽn” để từng bước tháo gỡ

​​​​​​​Bên cạnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, chủ động sớm xây dựng Đề án và chính sách thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất lượng sản phẩm, lấy chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, cần xác định các điểm “nghẽn” để từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất phát triển như: Thủ tục về đất đai, cách thức tiếp cận các chính sách của tỉnh, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong tư vấn, hướng dẫn...

Bài 1: Chuyển biến rõ nét

5 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, Chỉ số cải thiện môi trường kinh doanh, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) đã có những chuyển biến rõ nét. Năm 2019 đứng thứ 20/63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2018; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI - 2019) xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX-2019) xếp hạng thứ 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 3 bậc so với năm 2018).

Huy động mọi nguồn lực, quan tâm chất lượng các tiêu chí

Trên cơ sở xem xét Báo cáo Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết HĐND nhấn mạnh: Tăng cường tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, quán triệt và thực hiện quan điểm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu và không có kết thúc”. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực để đến cuối năm 2020, 100% xã đạt 19/19 tiêu chí; trong chỉ đạo phải quan tâm đến chất lượng các tiêu chí, tránh chạy theo thành tích.

Sớm tạo chuyển biến tích cực trên thực tế

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X được đông đảo cử tri và Nhân dân đánh giá cao khi tập trung làm rõ nhiều vấn đề dân sinh bức thiết. Trên cơ sở xem xét kỹ, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn, yêu cầu UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đã được chất vấn tại kỳ họp để sớm tạo chuyển biến tích cực trên thực tế.

Đưa kỳ họp đến gần cử tri hơn

Với tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu và đưa kỳ họp HĐND đến gần cử tri hơn, ngoài mời các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh về dự, theo dõi, góp ý, truyền hình trực tiếp suốt thời gian diễn ra kỳ họp, tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh còn mời thêm cử tri tham dự tại hội trường với thành phần, số lượng phù hợp và tổ chức điểm cầu truyền hình trực tuyến tại các huyện - thị xã; đồng thời, cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử (email), số điện thoại tiếp nhận ý kiến bằng tin nhắn để cử tri kiến nghị trực tiếp đến kỳ họp.

Tạo điều kiện đại biểu phát huy năng lực, trách nhiệm

Đến thời điểm này, HĐND các địa phương đã cơ bản tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm với nhiều nội dung quan trọng nhằm khắc phục khó khăn để ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Qua diễn biến kỳ họp và xốc lại cả nhiệm kỳ HĐND thấy rõ, đại biểu ở các ngành chuyên môn còn phiến diện, e ngại. Gần 5 năm hoạt động, chưa tổng kết nhưng cũng cần rút ra được một số vấn đề về nhân sự đại biểu HĐND, trước lúc Đại hội Đảng cùng cấp và chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới. Chất lượng đại biểu rất cần thiết, nhưng cơ cấu ở cơ quan, ban ngành để tạo điều kiện cho đại biểu phát huy năng lực, trách nhiệm, hoạt động khách quan mới quan trọng hơn.

Khắc phục việc cấp giấy chứng nhận sai quy định

Cùng với xây dựng kế hoạch, lộ trình bố trí kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ưu tiên hỗ trợ tập trung đo đạc cho từng địa phương có biến động về đất đai lớn, cần khắc phục việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) sai quy định đối với số diện tích đất chồng lấn đã thu hồi giấy chứng nhận nhưng người dân chưa giao lại đất cho Nhà nước; khẩn trương xử lý 30.752 trường hợp đã có giấy chứng nhận QSDĐ nhưng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chưa đến nhận.

Bài cuối: Nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát

​​​​​​​Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua giám sát, giải trình, chất vấn, HĐND tỉnh đã làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm pháp chế, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật tại địa phương.

Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo

Tăng cường cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... là những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết chuyên đề về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua.

Bài 1: Chủ động, tích cực để có quyết sách hợp lòng dân

Với nhiều đổi mới, cách làm linh hoạt, việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương của HĐND tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định vị thế, vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kết quả đó đóng vai trò quan trọng, tạo thế và lực mới để tỉnh hiện thực mục tiêu trở thành địa phương phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thực hiện đúng "vai" trong hoạt động tiếp xúc cử tri

Tiếp xúc cử tri là trách nhiệm của đại biểu dân cử. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND do Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức. Tuy nhiên, để hoạt động tiếp xúc cử tri hiệu quả, chất lượng cần quy định rõ trách nhiệm để đại biểu chủ động thực hiện đúng "vai" của mình...