Bảo đảm thực hiện thành công “mục tiêu kép”

Ngày 24.9, HĐND quận Thanh Xuân Khóa VI đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 để thảo luận, xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm; phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền giai đoạn 2021 – 2025…