Lào Cai phát triển dược liệu bền vững gắn với du lịch

Tạo điều kiện khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực y tế

An Giang thông qua 6 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa X

Sáng 28.10, HĐND tỉnh An Giang Khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) theo hình thức trực tuyến.

Cao Bằng: Đánh giá hiệu quả hỗ trợ đầu tư nông nghiệp, nông thôn

Quảng Trị: Bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả thực thi

Ông Bùi Duy Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An

Ngày 22.10, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.