Đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn

Tuần tới, tại Phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách cho HĐND thành phố. Tại phiên họp thẩm tra sơ bộ đề nghị này, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành và cho rằng, chắc chắn đòi hỏi tăng đại biểu hoạt động chuyên trách đối với HĐND TP Hà Nội là rất cấp bách và chính quyền Thủ đô cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động của cơ quan dân cử nên mới chắt chiu, dành biên chế cho HĐND thành phố.

Thể hiện rõ quan điểm nhân văn của Nhà nước

Người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là đối tượng đặc biệt, cần được ưu tiên bảo vệ và bảo đảm các quyền lợi của trẻ em theo Công ước quốc tế. Nhấn mạnh điều này, tại Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) sáng qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, dự thảo Luật cần bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho đối tượng này trong thời gian cai nghiện bắt buộc, thể hiện rõ quan điểm mang tính nhân văn của Nhà nước ta.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
20,1°С
TP. Hồ Chí Minh
35,7°С
TP. Hạ Long
19°С
Nha Trang
29,2°С
Vũng Tàu
28,8°С