Định hướng quan trọng cho khoa học và công nghệ

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, ông đánh giá rất cao các nội dung về khoa học và công nghệ sẽ được trình Đại hội sắp tới; các nội dung này sẽ định hướng cho các cơ quan chức năng xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với thời kỳ phát triển mới.

Gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiểm soát quyền lực

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ LÊ NHƯ TIẾN cho rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta trong nhiệm kỳ này đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, thể hiện tinh thần “quyết liệt, không dừng, không nghỉ”. Trong nhiệm kỳ tới, cần làm quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, phải gắn phòng, chống tham nhũng với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiểm soát quyền lực.

Cương quyết, không nể nang, không có "vùng cấm"

Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC, trong nhiệm kỳ XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng được làm triệt để, cương quyết từ trên xuống dưới, đúng với tinh thần không có "vùng cấm", không loại trừ bất kỳ ai. Cách làm kiên quyết, không nể nang, né tránh này đã góp phần củng cố niềm tin sâu sắc của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thể hiện rõ quan điểm nhân văn của Nhà nước

Người sử dụng trái phép chất ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là đối tượng đặc biệt, cần được ưu tiên bảo vệ và bảo đảm các quyền lợi của trẻ em theo Công ước quốc tế. Nhấn mạnh điều này, tại Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) sáng qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, dự thảo Luật cần bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho đối tượng này trong thời gian cai nghiện bắt buộc, thể hiện rõ quan điểm mang tính nhân văn của Nhà nước ta.

Cải thiện và nâng cao đời sống người có công

Tại Phiên họp thứ 51 khai mạc sáng nay, 9.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần thứ hai về dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Việc hoàn thiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự án pháp lệnh này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với người có công, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công.

Cần chương riêng về phòng ngừa ma túy

Quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp

Trong phiên họp sáng nay, 9.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự luật này tại Kỳ họp thứ Mười là quy định về cơ quan chủ trì, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy. Nhiều ý kiến đề nghị, cần quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ chủ trì, phối hợp của lực lượng công an với các ngành hữu quan trong lĩnh vực này.

Trí tuệ và có tầm nhìn xa

Đây là nhận xét chung của các đại biểu Quốc hội khi góp ý kiến về dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nhấn mạnh, Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đánh giá tổng quát quá trình đổi mới và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 - 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, Văn kiện Đại hội XIII có ý nghĩa chiến lược để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng rà soát việc phân loại đơn thư

Số lượng đơn kiến nghị, phản ánh chiếm trên 75% tổng đơn thư của công dân cần xử lý trong năm qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khiến các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn. Bởi các đơn kiến nghị, phản ánh này có nội dung chủ yếu về công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách… trong khi thông lệ cho thấy, đơn về những nội dung này thường mang tính chất khiếu nại, tố cáo để đòi quyền lợi cho cá nhân, hộ gia đình.

Người Nùng Cao Bằng mơ về con đường cao tốc để thoát nghèo

Đó là nỗi niềm đau đáu mà cô gái Hoàng Thị Bình, dân tộc Nùng, đại biểu của tỉnh Cao Bằng dự Đại hội Đại biểu toàn quốc (ĐHĐBTQ) các dân tộc thiểu số lần thứ II chia sẻ với chúng tôi.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn nhằm làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Nhấn mạnh điều này, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cần tiếp tục được tăng cường, đổi mới, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.