Khơi dậy niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Nguyễn Mai Bộ - Nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Lời kêu gọi cả nước chống dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khắc họa sâu sắc hình ảnh của một Việt Nam quật cường, kiên định có truyền thống anh hùng, luôn đùm bọc lẫn nhau. Truyền thống và tinh thần ấy càng cần thiết được khơi dậy và phát huy trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan rất nhanh ở nhiều tỉnh, thành của nước ta, trong đó có "tâm dịch" TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và Thủ đô Hà Nội.

Bài 1:  Mục tiêu và động lực phát triển

Khớp nối các chương trình mục tiêu quốc gia

Để giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát nghèo bền vững, phát triển ổn định, tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc vừa qua, một số ý kiến đề nghị, phải "khớp nối", lồng ghép, tích hợp cả nguồn lực và chính sách của ba chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. Trong đó ngân sách nhà nước là chủ đạo, chú trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Tạo cơ hội và tăng quyền cho phụ nữ

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh nội dung về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, trong đó có yêu cầu về bình đẳng giới. Kế hoạch hành động Quốc gia về thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cũng khẳng định, trao quyền cho phụ nữ là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững và giải quyết những thách thức chính như đói nghèo, bất bình đẳng, bạo lực với phụ nữ và trẻ em... Những vấn đề này cần được quán triệt và cụ thể hóa trong Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV tới.

Mối liên hệ máu thịt giữa đại biểu Quốc hội và cử tri

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Để thực hiện trọn vẹn vai trò này, một số đại biểu có bề dày kinh nghiệm hoạt động chia sẻ, các đại biểu lần đầu trúng cử của nhiệm kỳ Khóa XV phải luôn khắc sâu tâm nguyện phục vụ cử tri, thực sự là máu thịt của Nhân dân, không “ủy nhiệm” lòng tin của cử tri cho người khác.

Tiếp tục cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Năm 2020, mặc dù Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) có tăng về quy mô và số người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, song hệ thống BHXH vẫn chưa thực sự hấp dẫn, thu hút sự tham gia của người lao động. Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban về các vấn đề Xã hội mới đây, các đại biểu đề nghị, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng cải cách chính sách BHXH tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới thực hiện BHXH cho toàn dân; hoàn thiện các quy định về đóng - hưởng BHXH.

Quyết tâm giữ nguyên tiêu chí phấn đấu

Thừa nhận có độ trễ trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120 của Quốc hội về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, song tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Dân tộc sáng qua 2.7, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc khẳng định sẽ quyết tâm giữ nguyên các tiêu chí phấn đấu đã được Quốc hội giao.

Thực hiện nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội

Từ ngày 1.7.2021, TP Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội, được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều “nút thắt” giúp Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Bắt nhịp nhanh hoạt động của Quốc hội

Sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, cùng với vinh dự, tự hào, nhiều đại biểu mới trúng cử lần đầu cũng chia sẻ những lo lắng, áp lực khi nghĩ về hành trình thực hiện trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội trong 5 năm tới. Dù vậy, tại Hội nghị giới thiệu về Quốc hội cho người mới trúng cử vừa được tổ chức, các đại biểu đều thể hiện quyết tâm bắt nhịp nhanh với hoạt động của Quốc hội ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Kiên quyết từ chối dự luật không bảo đảm chất lượng

Khẳng định thể chế là đột phá của đột phá, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra phải tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật. Cương quyết không chấp nhận bất cứ dự án luật nào của các cơ quan trình nếu không nằm trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cần xem đây là một trong những nguyên tắc cơ bản trong công tác lập pháp thời gian tới để khắc phục được cơ bản những tồn tại, hạn chế đã được Quốc hội Khóa XIV chỉ ra.

Bốn vấn đề cốt lõi

Để phòng, chống hiệu quả tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong cán bộ, đảng viên thời gian tới, phải tập trung vào bốn vấn đề cốt lõi.