Chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất cao

Trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN THANH BÌNH nêu rõ, quy trình nhân sự đã được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả các trường hợp tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh, bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Hỗ trợ sinh viên cử tuyển lập thân, lập nghiệp

Tại cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn Quốc hội ban hành thêm chính sách hỗ trợ sinh viên cử tuyển chưa bố trí được việc làm theo hướng những sinh viên này cần được hỗ trợ một lần hoặc được đi đào tạo lại ngành nghề khác phù hợp. Nếu chính sách này được ban hành, theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ tạo thêm điều kiện cho sinh viên cử tuyển có điều kiện tự lập thân, lập nghiệp phù hợp tại địa phương.

Tạo đột phá trong bảo vệ môi trường

Với mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã có cách tiếp cận mới, tư duy mới về bảo vệ môi trường và được mong đợi sẽ tạo ra đột phá về bảo vệ môi trường thời gian tới.

Bài cuối: Bảo đảm thống nhất tư tưởng - lý luận - thực tiễn

Loại công việc nổi bật và cấp bách thứ tư cần được tiếp tục giải quyết đồng bộ và thống nhất trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay, đó là cơ chế vận hành phát triển và đấu tranh tư tưởng, lý luận.

Cần cách tiếp cận mới

4 năm qua, kết quả giảm nghèo ở những vùng “lõi nghèo” đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhiều thách thức trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo vẫn đang đặt ra với khu vực này, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới. Theo đó, không chỉ thực hiện bằng chính sách giảm nghèo, cần kết hợp với chính sách dân tộc, gia tăng nguồn lực đầu tư…

Cộng đồng dân cư là chủ thể bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 lần đầu tiên quy định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường tính phản biện trong bảo vệ môi trường, công khai, minh bạch thông tin theo hướng cơ quan thẩm định công khai quyết định phê duyệt thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; chủ đầu tư, doanh nghiệp công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường, trừ bí quyết công nghệ, bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bài 5: Tầm nhìn chính trị chiến lược và khát vọng phát triển

Với cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay, trong rất nhiều trọng sự, cần tiếp tục giải quyết đồng bộ và thống nhất 6 loại công việc nổi bật và cấp bách.

Bài 4: Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn sinh động ở Việt Nam

Hơn bao giờ hết, công tác tư tưởng, lý luận tiếp tục đứng trên nền tảng học thuyết Marx - Lenin để soi rọi, kiến giải những vấn đề nóng bỏng của thời đại ngày nay, trực tiếp những vấn đề của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, để xem xét, luận chiếu tối thiểu những vấn đề đó một cách chủ động và hiệu quả.

Giữ tinh thần cốt lõi Nghị quyết 76 của Quốc hội

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Chính phủ đang xây dựng trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Chính phủ tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị, cần bảo đảm tinh thần cốt lõi tại Nghị quyết 76 của Quốc hội, nhất là yêu cầu áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều, bố trí nguồn lực theo kết quả đầu ra...

Bài 3: Chủ động tiên lượng, từng bước khắc chế hiệu quả sự chống phá

​​​​​​​Hơn bất cứ một cuộc cách mạng nào khác trong lịch sử, chủ nghĩa xã hội muốn phát triển, tự nó phải đổi mới, phải cải cách, phải biết tự bảo vệ nó. Từ sự thất bại của chủ nghĩa xã hội vừa qua, chúng ta phải biết đoạn tuyệt với những gì bị đào thải và ra đi mãi mãi nhưng không được phép quên những bài học lịch sử, nhất là những bài học thất bại.

Sự thận trọng cần thiết

Thảo luận về các dự thảo Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vấn đề tăng số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND TP Hà Nội đã được đặt ra. Ghi nhận đây là đòi hỏi từ thực tế, song các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tổ chức thêm một phiên họp cho ý kiến về vấn đề này, thậm chí có thể nghiên cứu ban hành nghị quyết hướng dẫn riêng.