Chờ đợi chính sách đột phá, khả thi

Sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Mười một vừa qua, Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thủ tướng Phạm Minh Chính lãnh đạo đã bắt tay ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm sự tiếp nối thông suốt trong chỉ đạo, điều hành đất nước. Đánh giá cao tinh thần này, các đại biểu Quốc hội cũng mong muốn Thủ tướng và tập thể Chính phủ cần nhìn bao quát, sâu hơn và xa hơn vào các vấn đề nội tại của nền kinh tế, xã hội để có giải pháp hữu hiệu, đưa giáo dục, văn hóa, xã hội tiến kịp tốc độ phát triển kinh tế.

Chặt chẽ và chắc chắn

Theo ghi nhận của các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, công tác chuẩn bị bầu cử trong phạm vi cả nước thời gian qua đã được triển khai đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra, chưa phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Lưu ý thời gian tới, khối lượng công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử rất lớn, lại diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thiên tai vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp, các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh, phải hết sức chặt chẽ và chắc chắn trong từng việc để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thực sự đột phá về tư duy, tầm nhìn

Theo TS. Nguyễn Đức Kiên - đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng, trong nhiệm kỳ Khóa XIV, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng, thực sự đột phá về tư duy, tầm nhìn, có những đạo luật trực diện vào các nhóm lợi ích, từ đó tạo chuyển biến ngay trong thực tiễn. Dù vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng lập pháp, ông cho rằng, các cơ quan của Quốc hội phải làm thật tốt vai trò “gác cổng”. Cùng với đó, phải phát huy mạnh mẽ vai trò, tiếng nói của các đại biểu chuyên trách, các đại biểu có chuyên môn sâu về lĩnh vực mà Quốc hội đang xem xét, thảo luận...

Tạo thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn vừa làm việc với các tỉnh Nam Định, Hưng Yên và Thái Bình. Qua xem xét, đánh giá bước đầu về quá trình triển khai của các địa phương này, Đoàn đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn người tiêu biểu, xứng đáng vào cơ quan dân cử ở Trung ương, địa phương.

Bài học về nghệ thuật lập thế trận

Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971 giành thắng lợi to lớn, toàn diện, có ý nghĩa chiến lược và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về nghệ thuật quân sự, trong đó nghệ thuật lập thế trận chiến dịch là một nét đặc sắc tiêu biểu, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Còn nhiều trăn trở

​​​​​​​Chia sẻ về Chương trình hành động nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân cho biết, làm ĐBQH là vinh dự và tự hào, tuy nhiên để làm hết được trách nhiệm của người đại biểu quả thực là rất khó. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, nhưng đối với người làm công tác dân tộc và đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số, với một nhiệm kỳ qua đi, bản thân tôi cũng còn rất nhiều trăn trở…

Theo đuổi vì quyền lợi của người dân

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Hoàng Thị Hoa cho rằng, 10 năm qua là một bước chuyển dài, một sự thay đổi rất lớn trong hoạt động của Quốc hội, đòi hỏi của cử tri thì ngày càng cao. Thực tế đó buộc các đại biểu Quốc hội phải không ngừng nỗ lực để hoàn thành trọng trách cử tri giao phó. Hai khóa làm đại biểu Quốc hội, bà nhận ra rằng, là đại biểu của dân sẽ không có thời gian trống và cũng không thể nói là nhàn. Khi theo đuổi nội dung nào đó phải xem xét vấn đề toàn diện, đấu tranh đến cùng vì quyền lợi của người dân.

Bài cuối: Đức trị gắn liền với pháp trị

Công cuộc đổi mới, dù được hoạch định và tổ chức thực thi hoàn bị bao nhiêu, các khâu đột phá dù quan trọng tới nhường nào và mang tính pháp lý đúng đắn bao nhiêu, nếu thiếu nền tảng văn hóa, rộng hơn là nếu thiếu đạo lý phát triển thì rất khó thành công. Từng bước kiến tạo môi trường từ đức trị gắn liền với pháp trị, đạo lý dứt khoát phải song hành với pháp lý, tiến tới pháp quyền gắn liền với tự do tất yếu. Đó là sự lựa chọn tất yếu và phù hợp hiện nay trên con đường phát triển công cuộc đổi mới của chúng ta!

Bài 3: Đổi mới mối quan hệ giữa chính trị và kỹ trị

TS Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản
Nói tới nhân tố căn bản bảo đảm công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ càng không thể không nhấn mạnh trước hết tới xây dựng nguồn nhân lực mà rường cột là đội ngũ các nhà chính trị, kinh tế gia, khoa học gia ở tầm chiến lược, với tư cách là chủ thể quyết định mô hình phát triển, hệ thể chế tương hợp, làm chủ sự vận hành và sức mạnh của nền kinh tế và xã hội quốc gia.

Làm tốt nhất những gì có thể

GS.TS NGUYỄN QUANG TUẤN, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng, làm đại biểu Quốc hội là cơ hội để những người làm việc ở cơ sở, các nhà khoa học, nhà quản lý tham gia đóng góp, công hiến cho đất nước, phục vụ Nhân dân. Gần 5 năm làm đại biểu Quốc hội, ông không bao giờ nghĩ “giá như mình làm tốt hơn” vì đã luôn cố gắng làm tốt nhất những gì có thể, nhất là trong những việc, lĩnh vực thuộc sở trường.

Lựa chọn người có tâm, có tầm, có uy tín với nhân dân

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vừa kết thúc, tính đến thời điểm này, cả nước có 1.161 người ứng cử. Nhìn vào tỷ lệ này có thể yên tâm bởi số dư đạt tỷ lệ 2,3 người trên 1 đại biểu được bầu. Nhiều ý kiến cho rằng, để bảo đảm chất lượng đại biểu, trong quá trình hiệp thương lần thứ 3 tới và trong quá trình bầu cử cần phải lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, có uy tín với nhân dân.