Chờ đợi chính sách đột phá, khả thi

Sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Mười một vừa qua, Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thủ tướng Phạm Minh Chính lãnh đạo đã bắt tay ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm sự tiếp nối thông suốt trong chỉ đạo, điều hành đất nước. Đánh giá cao tinh thần này, các đại biểu Quốc hội cũng mong muốn Thủ tướng và tập thể Chính phủ cần nhìn bao quát, sâu hơn và xa hơn vào các vấn đề nội tại của nền kinh tế, xã hội để có giải pháp hữu hiệu, đưa giáo dục, văn hóa, xã hội tiến kịp tốc độ phát triển kinh tế.

Quyết đáp hợp lòng dân

Bên cạnh những dự án quan trọng hay quyết định theo thông lệ hàng năm có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, thảo luận tại tổ và hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, điểm tạo nên ấn tượng trong thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của Quốc hội Khóa XIV là đã quyết định một số vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ. Đây đều là những chính sách hợp với lòng dân và được người dân, doanh nghiệp đón nhận, thực hiện.

Quốc hội Khóa XIV - Những con số "biết nói"

Ts. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Trong gần 5 năm qua của nhiệm kỳ Khóa XIV, Quốc hội đã thực thi một khối lượng công việc cực kỳ lớn với kết quả tốt đẹp, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước. Rất nhiều con số "biết nói" đã cho thấy một nhiệm kỳ Quốc hội thực sự sôi động và hiệu quả.

Xây dựng nền tư pháp trong sạch, nghiêm minh

Với khối lượng, cường độ và áp lực công việc rất lớn nhưng Ủy ban Tư pháp nhiệm kỳ Khóa XIV (2016 - 2021) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh và đặc biệt là không ngại khó để thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, từ đó, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh.

Thành công từ sự đồng lòng

Thảo luận tại hội trường sáng qua, 26.3, các đại biểu Quốc hội khẳng định, thành công to lớn của đất nước ta từ trước đến nay, đặc biệt là trong 5 năm vừa qua là nhờ vào sự đoàn kết, sự thống nhất, sự đồng lòng. Quốc hội với chức năng của mình, thông qua các hoạt động cụ thể trong việc lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đã thể chế hóa được đường lối sáng suốt của Đảng, đã tham gia giám sát được hoạt động của Chính phủ, đã làm cầu nối chính thức và hiệu quả giữa Nhân dân và Nhà nước. Đất nước Việt Nam vững vàng đi lên trong sự thống nhất này, Nhân dân tin tưởng, yên lòng vì sự đoàn kết một khối này.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Quốc hội Khóa XIV đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, quyết định nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy sự phát triển. Khẳng định điều này, tại phiên họp sáng qua, 26.3, các đại biểu Quốc hội cũng đưa ra nhiều đề xuất cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nhất là trong lĩnh vực giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Canh cánh con đường tránh Long Xuyên còn dang dở

Chia sẻ về thực hiện lời hứa với cử tri trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, ĐBQH NGUYỄN LÂN HIẾU cho rằng, bên cạnh những việc trong Chương trình hành động mà đến nay ông đã thực hiện được thì vẫn còn không ít những trăn trở, trong đó có vấn đề hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh An Giang.Theo đó, ông đã cố gắng đấu tranh, đề xuất kiến nghị nhưng có những việc lực bất tòng tâm như là “nợ’ của ông đối với cử tri, ví như là đường tránh Long Xuyên đang dang dở.

Danh dự và lòng tự trọng

“Nói chín thì phải làm mười – Nói mười làm chín kẻ cười, người chê”. Lời nhắc nhở của cử tri rất nhẹ nhàng nhưng cũng đã làm tôi giật mình, phải soi lại nội dung lời hứa. Và suốt nhiệm kỳ của mình, tôi luôn tâm niệm về trách nhiệm thực hiện lời hứa của mình trước cử tri, có kế hoạch để cụ thể hóa lời hứa thành những viêc làm; thực hiện lời hứa là trách nhiệm đối với cử tri, nhưng cũng là danh dự và lòng tự trọng của đại biểu; Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa chia sẻ về chương trình hành động của mình.

Luôn có tư tưởng đổi mới

Trong phiên họp tổ chiều qua, 25.3, nhiều đại biểu cho rằng, một trong những yếu tố làm nên thành tựu, dấu ấn nổi bật trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV là bởi Quốc hội, đặc biệt là Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội luôn luôn có tư tưởng đổi mới. Chính sự đổi mới của Quốc hội đã khiến các đại biểu Quốc hội cũng phải đổi mới theo để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Quốc hội Khóa XIV đã làm tốt trọng trách lịch sử của mình!

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN khẳng định: Chúng ta có thể tự hào, Quốc hội khóa XIV là một trong những nhiệm kỳ rất thành công, giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn cuộc sống, đồng thời chuẩn bị cơ sở, đặt nền móng cho những nhiệm kỳ tiếp sau. Nền móng đó không chỉ là pháp luật mà quan trọng hơn là phương pháp, phong cách, tư thế, tư duy làm việc. Những kết quả đạt được ngày hôm nay là sự tổng kết, kế thừa thành quả của Quốc hội các nhiệm kỳ trước và được nâng lên ở tầm cao mới, tư duy mới. Quốc hội khóa XIV đã làm tốt nhiệm vụ lịch sử đặt lên vai mình, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách.

Cội nguồn sức mạnh của Quốc hội là Nhân dân

Sáng mai, 24.3, Quốc hội Khóa XIV sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Mười một - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội NGUYỄN HẠNH PHÚC cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung tổng kết công tác nhiệm kỳ và kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước. Thời gian tiến hành kỳ họp không dài nhưng khối lượng công việc rất lớn, rất hệ trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân. Ông cũng cho rằng, đến thời điểm này, mỗi đại biểu đều có thể tự hào về một nhiệm kỳ Quốc hội đã luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích của Nhân dân.