Tầm nhìn và khát vọng về một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao

Trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tầm nhìn và khát vọng có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau. Khát vọng, tuy không đo đếm được, nhưng chính là sức mạnh. Đó là “lắng đọng của tư tưởng”, “đáy” của sự bồi lắng văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc. Đến giai đoạn hiện nay, chúng ta nâng tầm, “đốt lửa” và khơi dậy khát vọng đó lên, hướng mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045, chúng ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN đã chia sẻ như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân.

Bài 2: Đổi mới tầm nhìn chiến lược

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng, “Người lãnh đạo đúng đắn cần phải: Khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành các nghị quyết kiên quyết, gan góc, không sợ khó khăn. Những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật”.

Sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng

Bài 1: Chọn đúng người - cái gốc bảo đảm sức mạnh và uy tín của Đảng

LTS: Thực tiễn lịch sử 90 năm thành lập của Đảng ta xác tín: Cùng với đường lối chính trị đúng, nhân tố quyết định thành công đường lối của Đảng chính là đội ngũ cán bộ, trước hết đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp và bộ máy tổ chức tương xứng. Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài: “Kiến tạo Chiến lược phát triển nhân tài quốc gia” của TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Chống tiêu cực trong đấu thầu trang thiết bị y tế

Trước thực tế các vụ việc “thổi giá" máy móc, thiết bị nhằm ăn chia lợi ích trong hoạt động đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tại Phiên họp toàn thể đang diễn ra, các thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội yêu cầu ngành y tế phải làm rõ nguyên nhân của những sai phạm này và có giải pháp chống tiêu cực trong hoạt động đấu thầu, xã hội hóa y tế.

Tiên phong trong tham mưu, đề xuất chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế

Phải tự xem xét trách nhiệm khi chưa hoàn thành nhiệm vụ

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa cho rằng, Chính phủ cần đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 67/2013 của Quốc hội để xử lý trách nhiệm những cơ quan, thủ trưởng cơ quan để xảy ra tình trạng chậm, nợ đọng ban hành văn bản quy định chi tiết. Các bộ, ngành cũng phải tự xem xét trách nhiệm của mình khi chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Cơ hội quý để các tỉnh ủy, thành ủy hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng

Ngay sau khi bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng được đăng tải trên Báo Đại biểu Nhân dân, nhiều cán bộ, đảng viên đã gửi thư, bài viết, ý kiến bày tỏ niềm tin và kỳ vọng về một kỳ Đại hội với nhiều đổi mới, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đưa đất nước tiếp tục tiến lên với tầm cao và vị thế mới.

Các cơ quan của Quốc hội cần tham gia ngay từ khâu đàm phán

Việc tham gia các hHiệp định thương mại tự do (FTA) đã góp phần đưa Việt Nam trở thành đối tác quan trọng trong mạng lưới liên kết với các nền kinh tế hàng đầu thế giới; tạo thuận lợi cho hàng hóa và dịch vụ Việt Nam tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy phát triển kinh tế; đồng thời, tạo động lực để Việt Nam hoàn thiện thể chế, tái cấu trúc nền kinh tế, tiếp cận các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Tuy vậy, việc thực hiện các FTA thời gian qua cho thấy các cơ hội chưa được phát huy tối đa. Thực tế này đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần tăng cường vai trò giám sát, chủ động tham gia ngay từ khâu đàm phán các FTA.

Bảo đảm tầm nhìn dài hạn

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên nhấn mạnh, để thực hiện các FTA hiệu quả cần có sự nỗ lực, phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, cần gắn kết hội nhập kinh tế quốc tế với đẩy mạnh cải cách trong nước, nhằm bảo đảm tầm nhìn dài hạn về các mục tiêu phát triển kinh tế và mục tiêu chiến lược trong tiến trình hội nhập kinh tế.

“Đừng quá quan tâm tăng trưởng cao hay thấp”

2020 là giai đoạn đặc biệt của cả thế giới, trong đó có Việt Nam, nếu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo cách thông thường sẽ không logic. Theo PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, lúc này “đừng quá quan tâm tăng trưởng cao hay thấp, đừng quá đặt nặng cân đối thu chi ngân sách” mà quan trọng là “bảo tồn được lực lượng doanh nghiệp đang chịu tổn hại nặng nề vì dịch bệnh”. Doanh nghiệp “chết” thì những năm tới chúng ta càng khó khăn hơn.