Chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất cao

Trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN THANH BÌNH nêu rõ, quy trình nhân sự đã được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả các trường hợp tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh, bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Khắc phục tình trạng "xé lẻ" trong quản lý

Cần sử dụng thống nhất một định nghĩa về ngành công nghiệp môi trường, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, pháp luật minh bạch, ổn định về lĩnh vực này, khắc phục tình trạng "xé lẻ" trong quản lý nhà nước để thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường phát triển trong thời gian tới. Đây là đề xuất được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo khoa học "Pháp luật công nghiệp môi trường ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp" vừa được Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Quốc hội Khóa VI - Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất

Sau ngày miền Nam giải phóng, ở hai miền nước ta vẫn tồn tại hai nhà nước với hai Chính phủ: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Vấn đề cấp bách trước mắt là phải thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

Trách nhiệm, đoàn kết, hết lòng vì cử tri và Nhân dân

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Tống Thanh Bình cho biết, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần làm việc trách nhiệm, đoàn kết, hết lòng vì cử tri và Nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản đã đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn. Những lời hứa, cam kết của Đoàn ĐBQH tỉnh đối với cử tri và Nhân dân cơ bản được thực hiện. Đây chính là niềm vui và động lực để các ĐBQH tỉnh tiếp tục thực hiện vai trò, trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân.

Bài cuối: Quốc hội xây dựng, thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (2.9.1945), Chính phủ đã họp và quyết định tổ chức Tổng tuyển cử. Song song với Tổng tuyển cử là phải soạn thảo ngay một bản Hiến pháp để khi thành lập Quốc hội là có thể thảo luận, thông qua.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Đánh giá kết quả hoạt động công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) năm 2020, Phó Chủ nhiệm VPQH, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VPQH PHẠM THÚY CHINH cho biết, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của VPQH, Công đoàn cơ quan đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách thức hoạt động, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đẩy lùi vi phạm trong hoạt động điều tra

Đánh giá kết quả công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phiên họp toàn thể lần thứ 16 vừa qua, các thành viên Ủy ban Tư pháp cho rằng, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự có nhiều chuyển biến tích cực, kéo giảm tỷ lệ oan, sai trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban cũng đề nghị, cần quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này, nhất là đẩy lùi và tiến tới chấm dứt những vi phạm trong giai đoạn điều tra ban đầu.

Nâng điều kiện và trách nhiệm của doanh nghiệp

Một trong những điểm mới của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội thông qua ngày 13.11.2020 là nâng cao điều kiện hoạt động dịch vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Luật cũng bổ sung nhiều chính sách mới, làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bài 2: Quốc hội kiện toàn bộ máy nhà nước

Từ sau Kỳ họp thứ Nhất (đầu tháng 3.1946) đến Kỳ họp thứ Hai (cuối tháng 10.1946) của Quốc hội, nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc ngày càng nặng nề, phức tạp. Bên cạnh đó, nhân sự trong bộ máy có những biến đổi nhất định, do đó yêu cầu kiện toàn bộ máy nhà nước đặt ra cấp bách.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 thể hiện tính công khai, dân chủ, minh bạch, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp. Việc ban hành Luật có ý nghĩa quan trọng cả về đối nội, đối ngoại, tạo khung pháp lý vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với lợi ích quốc gia và nhu cầu đối ngoại.

Bài 1: Những công việc quốc gia trọng đại trước và sau tổng tuyển cử

Quốc hội Việt Nam ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh bảo vệ, gìn giữ nền độc lập non trẻ. Đó là Quốc hội lập quốc, Quốc hội của độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đại đoàn kết toàn dân. Trong hoàn cảnh chiến tranh do thực dân Pháp gây ra đang lan rộng và ngày càng ác liệt, bọn phản động chống phá điên cuồng, nhưng trong năm 1946 Quốc hội vẫn tổ chức được 2 kỳ họp với những công việc lớn lao có ý nghĩa lịch sử trọng đại, hào hùng.