Tầm nhìn và khát vọng về một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao

Trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tầm nhìn và khát vọng có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau. Khát vọng, tuy không đo đếm được, nhưng chính là sức mạnh. Đó là “lắng đọng của tư tưởng”, “đáy” của sự bồi lắng văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc. Đến giai đoạn hiện nay, chúng ta nâng tầm, “đốt lửa” và khơi dậy khát vọng đó lên, hướng mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045, chúng ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN đã chia sẻ như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân.

"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Được xác định là nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng từ những ngày Đảng còn hoạt động bí mật cho đến khi trở thành Đảng cầm quyền duy nhất, thực tiễn phong phú, sinh động của công tác dân vận 90 năm qua (15.10.1930 – 15.10.2020) là minh chứng khẳng định lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Chưa tạo ra cuộc cách mạng thực sự

Khẳng định khoa học công nghệ là động lực quan trọng để phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, song qua thực tế giám sát, Hội đồng Dân tộc nhận thấy, việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ ở cấp cơ sở còn chậm, chưa thường xuyên. Nhân rộng mô hình hiệu quả chưa được quan tâm đúng mức. Trình tự, thủ tục trong hoạt động khoa học và công nghệ vẫn rườm rà, bất cập… Đây là những nguyên nhân dẫn tới chưa tạo ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ thực sự trong lĩnh vực này.

Làm rõ các mảng màu bức tranh giảm nghèo đa chiều

Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội (Nghị quyết 76) về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong chuyển đổi mục tiêu và điều chỉnh chính sách giảm nghèo theo hướng bền vững, đặt ra nhiều yêu cầu về đổi mới công tác hoạch định chính sách, phương thức quản lý, điều hành… Tại phiên họp toàn thể mới đây của Ủy ban về các vấn đề Xã hội nhằm thẩm tra báo cáo của Chính phủ trong thực hiện Nghị quyết 76, các thành viên Ủy ban đánh giá, sau 6 năm thực hiện Nghị quyết, công tác giảm nghèo đã đạt nhiều kết quả tích cực song vẫn còn đó tồn tại, hạn chế của giai đoạn trước chưa được khắc phục.

Xu thế và động lực tăng trưởng kinh tế dài hạn

Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu vừa thăm và làm việc tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam trước thềm Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, trao đổi thẳng thắn trên nền tảng khoa học và thực tiễn với các giảng viên, chuyên gia chính sách công của Trường Đại học Fulbright về xu thế, động lực tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của đất nước.

Thông tin về môi trường phải chính xác, đầy đủ, kịp thời

Tại Hội thảo "Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số và miền núi trong bảo vệ môi trường - Định hướng cơ chế, chính sách trong Luật Bảo vệ môi trường" do Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức, đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên đặt vấn đề phải bảo đảm quyền tiếp cận thông tin liên quan đến môi trường. Thực tế cho thấy, việc cơ quan chức năng chậm cung cấp thông tin chính thống, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong một số trường hợp đã tạo cho những thông tin không đúng sự thật, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến trật tự và ổn định xã hội.

Đẩy mạnh thu hút người lao động tham gia Công đoàn

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Mười tới. Thẩm tra dự luật này tại phiên họp toàn thể vừa qua, các thành viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội đều nhất trí cần thiết phải sửa đổi Luật để thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tổ chức Công đoàn, đổi mới tổ chức, hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đồng thời, phải thu hút mạnh mẽ hơn nữa người lao động và các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bài cuối: Đổi mới cơ chế tuyển chọn, đối đãi với nhân tài

​​​​​​​Và một nội dung lớn nữa, đó là suy cho cùng thì cần đổi mới cơ chế tuyển chọn nhân tài và đào tạo, đối đãi với nhân tài.

Bài 3: Thành thạo về chính trị, giỏi chuyên môn

Cùng với việc kiến lập Chiến lược Phát triển Nhân tài quốc gia và đặt việc kiến tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó để nắm lấy thời thế và dẫn dắt đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì một nội dung lớn quan trọng nữa, đó là cần đột phá tư duy chiến lược về kiến tạo đội ngũ các nhà chính trị chuyên nghiệp, các nhà khoa học. Đồng thời, đổi mới cơ chế mối quan hệ chính trị và kỹ trị - rường cột của Chiến lược Phát triển Nhân tài quốc gia.

Gợi mở những hướng phát triển mới

Trước thềm Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng đã TXCT hai huyện miền núi Ba Chẽ và Tiên Yên nhằm ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn. Với tinh thần lắng nghe, chia sẻ, nhiều vấn đề cử tri nêu đã được trao đổi trực diện, thẳng thắn. Từ đó, làm rõ nguyên nhân và các giải pháp tháo gỡ, xử lý, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân; đồng thời, gợi mở thêm những hướng phát triển bền vững của hai địa phương miền Đông của tỉnh.

Đề xuất bổ sung nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước vào Luật Bảo vệ môi trường là hoàn toàn xác đáng

Đó là khẳng định của GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - khi trả lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán xung quanh đề xuất đang nhận được nhiều sự quan tâm này.