ĐBQH Trần Văn Lâm (Bắc Giang): Phải giữ được ổn định kinh tế vĩ mô

Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đại biểu TRẦN VĂN LÂM (Bắc Giang) cho rằng, mục tiêu quan trọng hàng đầu là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô để giữ vững thành quả tăng trưởng và phát triển. Cùng với đó, cần phải khống chế được dịch bệnh, đầu tư nguồn lực, bảo đảm an sinh xã hội...

Không nên quy định cụ thể hệ thống tổ chức cảnh sát cơ động

Cho ý kiến về hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, hệ thống tổ chức khác với phương án tổ chức lực lượng cụ thể. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, lâu nay việc quy định cụ thể với các lực lượng khác, kể cả quân đội hay công an đều giao cho Bộ trưởng. Do đó, cần cân nhắc trong việc lựa chọn phương án, không nên quy định cụ thể về hệ thống tổ chức của lực lượng cảnh sát cơ động trong dự thảo Luật.

Cử tri đặt niềm tin rất lớn vào Đảng, Quốc hội và Chính phủ

Đây là khẳng định của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV của TP. Hà Nội sáng qua. Hội nghị có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 của Hà Nội, gồm 3 quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Thích ứng an toàn với dịch - phải khoa học, nhất quán và thông suốt

“Phải sớm có một chiến lược tổng thể về thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19” là vấn đề được các cử tri huyện Tiên Lãng, quận Hồng Bàng đặt ra tại cuộc tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng hôm 9.10. Nhấn mạnh đây cũng là chủ trương đã được Trung ương thống nhất rất cao tại Hội nghị lần thứ tư vừa qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để sớm có chiến lược tổng thể thích ứng an toàn với dịch Covid-19 khoa học, đồng bộ, nhất quán từ Trung ương xuống địa phương, bảo đảm “dọc - ngang thông suốt”, không để bị động, lúng túng trong thực hiện.

Nhà lãnh đạo tài năng, nhà ngoại giao tài ba, có tầm nhìn chiến lược

Đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những cán bộ lãnh đạo có công lao lớn trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ông đồng thời là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu của Đảng và Nhà nước ta, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trên nhiều mặt.

Bước phát triển mới, mở rộng phạm vi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII vừa bế mạc tập trung bàn, quyết đáp 2 nhóm vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị, ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân khẳng định, qua Hội nghị lần này càng giúp chúng ta thấm thía hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm. Đặc biệt, qua mỗi kỳ Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI, XII và XIII đều có bước phát triển, mở rộng và tăng cường hơn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng chí Lê Đức Thọ - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với 64 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lê Đức Thọ đã đem tâm sức, tài năng và trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thích ứng an toàn, linh hoạt

Bài cuối: Năm giải pháp chính yếu

Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê

Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia là nội dung quan trọng của Luật Thống kê. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn những hạn chế và đứng trước những yêu cầu mới; danh mục này phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tách bạch chức năng, phân rõ nhiệm vụ

Ban Thư ký Quốc hội được thành lập với chức năng chủ yếu là tham mưu, giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội về mảng công việc liên quan đến quy trình, thủ tục, xây dựng dự thảo văn bản và các công việc khác phục vụ trực tiếp hoạt động ra quyết định của Quốc hội. Tuy nhiên, tại Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội trong tình hình hiện nay”, một số ý kiến cho rằng, quy định về cơ cấu, tổ chức của Ban Thư ký hiện nay đã bộc lộ những bất cập cần sớm được sửa đổi để nâng cao hơn nữa hiệu quả tham mưu cho Tổng Thư ký Quốc hội và Quốc hội.