Tầm nhìn và khát vọng về một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao

Trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tầm nhìn và khát vọng có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau. Khát vọng, tuy không đo đếm được, nhưng chính là sức mạnh. Đó là “lắng đọng của tư tưởng”, “đáy” của sự bồi lắng văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc. Đến giai đoạn hiện nay, chúng ta nâng tầm, “đốt lửa” và khơi dậy khát vọng đó lên, hướng mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045, chúng ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN đã chia sẻ như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân.

Nhiều điểm nghẽn trong thu hút vốn tư nhân cho khoa học và công nghệ

Khi điều tra doanh nghiệp ở thành phố Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy, số vốn trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở doanh nghiệp tại địa bàn này trong năm 2019, 2020 bằng tổng vốn đầu tư của ngân sách thành phố cho công tác khoa học, công nghệ trong 5 năm. Từ ví dụ thực tế này, nhiều thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, nếu khơi thông được những điểm nghẽn trong thu hút vốn đầu tư của tư nhân cho khoa học và công nghệ sẽ tạo thay đổi lớn.

Biến nguy thành cơ

So sánh đại dịch Covid-19 bùng phát trong suốt thời gian từ đầu năm đến nay với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phùng Văn Hùng nhấn mạnh, ở cuộc chiến chống đại dịch này, chúng ta đã chủ động, tích cực hơn, phân tích, nhìn nhận rõ nền kinh tế yếu chỗ nào, mạnh chỗ nào, cái gì cần khắc phục, sửa đổi và có mang lại lợi ích gì hay không? Và quả thực, những nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19 đã đem lại kết quả xứng đáng. Chúng ta đã "biến nguy thành cơ".

Có biện pháp kiểm soát hiệu quả chi bảo hiểm y tế

Chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đã góp phần giảm chi trực tiếp từ tiền túi của các hộ gia đình cho dịch vụ y tế, góp phần tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với nhóm người yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, hiện nay Quỹ BHYT đang đối mặt với thách thức từ sự mất cân đối thu - chi do mức đóng BHYT quá thấp, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao… Do đó, cần có giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả hơn Quỹ BHYT. Đây là nội dung được nhiều đại biểu thảo luận tại Hội thảo Giải pháp về chính sách để kiểm soát hiệu quả Quỹ BHYT và Quỹ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) do Ủy ban về các vấn đề Xã hội tổ chức sáng qua.

Rà soát kỹ khi tích hợp giấy phép

Có tích hợp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi với 6 loại giấy tờ, thủ tục hành chính khác liên quan đến môi trường hay không tiếp tục là nội dung được các thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tập trung thảo luận tại Phiên họp toàn thể hôm qua. Quan điểm của các thành viên Ủy ban vẫn còn khác nhau.

Những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tới

Tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) là phù hợp với chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời, mang lại những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Khẳng định điều này, song các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, qua chuyên đề giám sát, chúng ta thấy được mặt mạnh - yếu, những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực thi để rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Thay đổi cách tiếp cận

Đang có sự đứt đoạn giữa nhà khoa học, nhà quản lý trong xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thiếu sự kết nối giữa thực tiễn và nhu cầu của người dân địa phương. Nêu thực tế này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị, tới đây cần tổ chức lại theo hướng khép kín giữa nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, sản xuất, thị trường. Từ đó, mới có thể kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Chung sức, đồng lòng đưa Hà Giang vươn lên tỉnh khá trong khu vực

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15.10 đến 17.10 tại Trung hội nghị tỉnh. Ngay trước thềm Đại hội, Báo Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi với Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh về kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 5 năm qua, công tác chuẩn bị của Đảng bộ tỉnh cho Đại hội và những định hướng, mục tiêu trong giai đoạn tới…

Không chỉ trông chờ Nhà nước

Bảo đảm mức sống tối thiểu cho người dân là một trong những mục tiêu đề ra trong Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn lực dành cho chương trình giảm nghèo vẫn chủ yếu từ ngân sách nhà nước. Các thành viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội đề nghị, cần tính toán kỹ nguồn lực để bảo đảm mức sống tối thiểu, đặc biệt là khả năng đáp ứng của người dân và chính quyền địa phương, còn lại do Nhà nước hỗ trợ.

ĐBQH Nguyễn Sơn Hà - nhà tư sản dân tộc yêu nước

Cụ Nguyễn Sơn Hà, đại biểu Quốc hội Khóa I, là doanh nhân tiêu biểu về ý chí khởi nghiệp vươn lên trong hoàn cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, đóng góp nhiều cho cách mạng những ngày đầu kháng chiến kiến quốc.

Chính sách dân số trong tình hình mới

Nghị quyết Trung ương 6, Khóa Xii (nghị quyết số 21-nQ/TW) ngày 25.10.2017 về công tác dân số trong tình hình mới xác định “tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Tại Hội thảo khu vực phía Bắc “đại biểu dân cử với các vấn đề dân số trong tình hình mới” do Ủy ban về các vấn đề Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số liên Hợp Quốc tại Việt nam vừa tổ chức, nhiều đại biểu đề nghị cần sớm ban hành luật Dân số để thể chế hóa các quan điểm đã được nêu tại nghị quyết 21, làm cơ sở để giải quyết các vấn đề dân số và nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới.