Điểm tin - Báo chí với Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đoàn ĐBQH Hungary thăm làm việc tại Việt Nam; Lãnh đạo Quốc hội thăm, chúc Tết nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương; công bố 4 Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất… là những nội dung quan trọng trong hoạt động của Quốc hội được báo chí đưa đậm nét tuần qua.

Đưa cuộc sống vào luật để kiến tạo sự phát triển

Theo TS. NGUYỄN VĂN HIỂN, ĐBQH, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với cách làm chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, huy động được sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, chất lượng 7 dự án luật trình Quốc hội tại đợt 1 họp trực tuyến Kỳ họp thứ Hai ngày càng được nâng cao. Tới đây, trên cơ sở Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã có “kim chỉ nam” để tiếp tục đưa cuộc sống vào luật để luật pháp thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò kiến tạo sự phát triển của đất nước.

Đổi mới tư duy, hành động về hoạt động lập pháp

Với tinh thần đổi mới của Quốc hội Khóa XV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đã định hướng xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở định hướng chiến lược dài hạn 5 năm, Quốc hội sẽ chủ động hơn, vào cuộc từ sớm, từ xa, phối hợp chặt giữa các cơ quan liên quan để bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Đây là một sự đổi mới từ tư duy đến hành động của Quốc hội Khóa XV về hoạt động lập pháp.

Thống nhất nhận thức và hành động

Đến thời điểm này, chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 cơ bản đã được các Đoàn giám sát và các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai… Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, thống nhất hành động từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan này với cơ quan khác, bảo đảm phối hợp “dọc - ngang - trên - dưới - trong - ngoài”. Thống nhất được nhận thức và hành động thì mới tổ chức giám sát đạt được kết quả như mong muốn, với những mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra theo quy định pháp luật về công tác giám sát của Quốc hội, cũng như trong 4 chuyên đề giám sát cụ thể của năm 2022.

Tạo chuyển biến căn bản trong từng lĩnh vực giám sát

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, các đại biểu nhất trí với kế hoạch chi tiết của Đoàn giám sát và cho rằng, phạm vi giám sát rất bao quát, đầy đủ. Thông qua giám sát sẽ làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan hành chính, nhất là người đứng đầu, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong từng lĩnh vực giám sát.

Khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022. Với tinh thần “tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát, coi đây là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội” được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong phát biểu nhậm chức tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Hội nghị tập trung bàn, thảo luận các giải pháp triển khai có hiệu quả, chất lượng Chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Luật pháp phải đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV có 137 nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện. Nhấn mạnh "không chỉ hoàn thành về số lượng", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu cao yêu cầu về chất lượng các dự án luật. Theo đó, các đạo luật phải phản ánh được thực tế cuộc sống, phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, trật tự an toàn hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ động, kịp thời, trách nhiệm, thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, vì dân

Trực tiếp tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV tại điểm cầu các địa phương, đại diện Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố khẳng định, việc tổ chức Hội nghị không những kịp thời mà còn thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, tinh thần chủ động vào cuộc "từ sớm, từ xa" với lộ trình cụ thể, chắc chắn, bảo đảm công tác lập pháp đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống trong tình hình mới. Dưới sự điều hành linh hoạt của Chủ tọa, nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết, chất lượng, đưa ra được các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án theo Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tinh thần làm việc vì dân, nói đi đôi với làm

Đợt họp thứ nhất theo hình thức trực tuyến của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, theo dõi, đánh giá cao của đông đảo cử tri và Nhân dân cả nước. Theo ghi nhận của cử tri, các ý kiến thảo luận tại nghị trường thẳng thắn, sâu sắc, thể hiện trình độ và trách nhiệm đại biểu, phát huy trí tuệ tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân. Chủ tọa điều hành rất linh hoạt, khoa học và quyết liệt. Kết quả của đợt 1, Kỳ họp thứ Hai tiếp tục khẳng định tinh thần làm việc vì dân, không ngừng đổi mới, nói đi đôi với làm, quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Tạo sự đồng thuận khi sáp nhập bộ máy

Ngày 4.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác giám sát, trong đó có chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”. Phóng viên Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi với Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Khóa XIII và XIV NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG về một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính dựa trên thực tế triển khai tại địa phương thời gian qua...

Hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trình bày tham luận về việc triển khai định hướng hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong nêu rõ một số nhiệm vụ lập pháp cần được ưu tiên trong lĩnh vực xã hội. Trước hết, hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội, trọng tâm là pháp luật việc làm và bảo hiểm xã hội; bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm độ bao phủ, điều chỉnh những yếu tố mới phát sinh sau đại dịch Covid-19. Nhiệm vụ lập pháp cần ưu tiên là: sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội; sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm.