Tăng mạnh đầu tư công, chấp nhận bội chi ngân sách, tạo hiệu ứng “số nhân”

Bàn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đại biểu Quốc hội các Khóa IX, XII, XIII, TS. TRẦN DU LỊCH cho rằng, nên mạnh dạn tăng bội chi ngân sách, đồng thời phát hành trái phiếu Chính phủ để mở rộng đầu tư công, từ đó tạo ra hiệu ứng “số nhân”. Kinh nghiệm từ giai đoạn 2011 - 2016 cho thấy, khi Quốc hội tăng đầu tư công, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, nông thôn mới đã tạo nên cú kích lớn, góp phần phục hồi nền kinh tế.

Đại biểu Quốc hội mang khát vọng của đất nước, của nhân dân

Chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết: Trong bối cảnh đất nước ta vừa phát triển kinh tế và phòng chống đại dịch covid-19, mong muốn và kỳ vọng của cử tri và nhân dân đối với đại biểu Quốc hội là phải phản ánh được những tâm tư, nguyện vọng, có mối liên hệ sâu sát với nhân dân, phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh để tham gia những vấn đề quan trọng của đất nước. Và hơn hết là tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên đưa đất nước phát triển hùng cường.

Bản lĩnh, trí tuệ, quyết liệt đổi mới

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV, khởi đầu cho việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, các đại biểu Quốc hội tin tưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nhân sự lãnh đạo cấp cao được kiện toàn sẽ luôn phát huy được bản lĩnh, trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thành trọng trách trước Quốc hội và Nhân dân.

Sớm sửa đổi Luật Đất đai

Ngày 8.7 vừa qua, Chính phủ có Tờ trình 224/TTr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội Khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022).

Cuộc bầu cử thành công, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật

499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV

Sáng nay, 20.7, ngay sau nghe Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh trình bày báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin yêu của cử tri, Nhân dân cả nước

Tiếp tục Phiên khai mạc sáng nay, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nền tảng quan trọng hiện thực hóa mục tiêu phát triển 2030, 2045

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026. Thực hiện thành công kế hoạch 5 năm tới sẽ là nền tảng hết sức quan trọng thực hiện những mục tiêu cụ thể mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra cho giai đoạn dài tới 25 năm, chia thành 3 mốc thời gian từ năm 2021 đến các năm 2025, 2030 và 2045 trùng với các sự kiện lịch sử trọng đại như kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (1975 - 2025) hay 40 năm đổi mới (1986 - 2025), 100 năm ngày thành lập Đảng (1930 - 2030) và 100 năm ngày Việt Nam độc lập (1945 - 2045).