Bao nhiêu tiền cũng phải đầu tư

Hoàn toàn nhất trí cần tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trong 5 năm tới nhưng các ý kiến tại cuộc họp chiều qua của Ủy ban Kinh tế rất băn khoăn về khả năng bố trí ngân sách để thực hiện. Dù phương án nào được chọn thì cũng cần phải đầu tư hiệu quả, thực chất, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan bày tỏ quan điểm với các đại biểu.

Luôn có tư tưởng đổi mới

Trong phiên họp tổ chiều qua, 25.3, nhiều đại biểu cho rằng, một trong những yếu tố làm nên thành tựu, dấu ấn nổi bật trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV là bởi Quốc hội, đặc biệt là Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội luôn luôn có tư tưởng đổi mới. Chính sự đổi mới của Quốc hội đã khiến các đại biểu Quốc hội cũng phải đổi mới theo để hoàn thành nhiệm vụ của mình.