"Lá phiếu niềm tin” sẽ rất tập trung

Chỉ ít ngày nữa, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. GS. NGUYỄN ANH TRÍ, Anh hùng Lao động, đại biểu Quốc hội (Hà Nội) tin tưởng, Đại hội sẽ đưa ra được những quyết sách đặc biệt quan trọng tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững. Chia sẻ những kỳ vọng gửi đến đại hội, ông cho rằng, nếu có một cuộc bỏ phiếu về niềm tin của Nhân dân với Đảng thì chắc chắn, lá phiếu niềm tin sẽ rất tập trung.

Hài hòa giữa quản lý nhà nước và bảo vệ thông tin cá nhân

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS sáng qua, đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành đề xuất mở rộng chủ thể được tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Lý do là bởi, quy định này sẽ giúp cho người nhiễm HIV được tư vấn, chăm sóc, điều trị sớm, bảo đảm sức khỏe và dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, quy định này có thể dẫn đến tình trạng người nhiễm HIV lo ngại không được bảo mật thông tin cá nhân mà tránh sử dụng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị. Vì thế, dự luật rất cần hài hòa giữa công tác quản lý và quyền lợi của người nhiễm HIV.

Có dẫn đến cạnh tranh không bình đẳng?

Một trong những điểm mới của dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp này là quy định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện thỏa thuận quốc tế. Tuy nhiên, thảo luận tại phiên họp chiều qua, quan điểm của các ĐBQH về vấn đề này vẫn rất khác nhau.

Sẽ áp dụng theo Luật nào?

Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trình Quốc hội, quy định về người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được viện dẫn thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy. Chính phủ không đồng tình với việc viện dẫn theo luật khác trong xử lý đối tượng này, và đây cũng là vấn đề còn ý kiến khác nhau khi đưa ra Quốc hội thảo luận trong phiên họp trực tuyến sáng qua.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế

Trước những băn khoăn của đại biểu Quốc hội về quy định mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến UBND cấp xã ở khu vực biên giới, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có giải trình và khẳng định, quy định này được cân nhắc hết sức thận trọng, xuất phát từ nhu cầu thực tế của các tỉnh, nhất là có quan hệ của các xã với các nước láng giềng. Thỏa thuận quốc tế được ký nhân dân UBND cấp xã ở khu vực biên giới phải do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định và cho phép.

Bài 2: Thương hiệu quốc gia - thước đo và đẳng cấp của đổi mới, ổn định

Loại vấn đề rường cột thứ hai mà nhất định chúng ta phải nắm lấy, đó là đổi mới, sáng tạo, phát triển độc lập, mạnh mẽ, bền vững với khát vọng xây dựng thương hiệu quốc gia hùng cường.

Bài 1: Hiến pháp 1946 – Ý chí của dân tộc, kỷ cương của đất nước

Tránh gây nhũng nhiễu, phiền hà cho dân

Đổi mới phương thức quản lý dân cư, chuyển từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin là điểm nhấn của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Nhưng xem xét một số điều khoản cụ thể, nhất là liên quan đến thủ tục đăng ký cư trú, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định tại dự thảo Luật mới nhất vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào công tác này và vẫn có nguy cơ gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân.

Tiếp thu tối đa những góp ý có lợi cho đất nước, cho Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được công bố, gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân từ ngày 20.10 đến ngày 10.11.2020.