Lựa chọn ứng cử viên đủ đức, đủ tài

Phải lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng để Nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp có đủ đức, đủ tài, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Đây là quan điểm được đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức vừa qua.

Kiên quyết chống mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực

“Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm”. Đây là một trong những nhận định nêu trong Báo cáo tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 tại Hội nghị toàn quốc vừa qua. Đánh giá này đã phản ánh đúng những kết quả, nỗ lực của các cấp, các ngành, cho thấy bước đầu đạt được mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng” của Đảng và Nhà nước ta.

Nâng cao hơn nữa nhận thức giới trong hoạt động lập pháp

Mặc dù quy định về lồng ghép giới, bảo đảm bình đẳng giới trong hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật đã có từ lâu nhưng theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG, vẫn cần tiếp tục nâng cao nhận thức về giới trong hoạt động lập pháp, đặc biệt là nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên cơ quan soạn thảo bởi hiện nay, việc đánh giá tác động chính sách về giới trong nhiều dự án luật vẫn rất hình thức, thậm chí là đối phó, chưa đạt yêu cầu nên khi cụ thể hóa thành các điều luật cũng chưa thực sự bảo đảm được bình đẳng giới.

Có chính sách cụ thể cho từng nhóm đối tượng

Tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số, một số thành viên Hội đồng Dân tộc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu ban hành chính sách theo nhóm đối tượng, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số; tiếp tục cập nhật số liệu, tình hình thực tế, kiến nghị giải pháp liên quan đến từng bộ, ngành, địa phương về vấn đề này.

Không ngập ngừng, chờ đợi, phải quyết liệt, hiệu quả hơn nữa

Với sự vào cuộc quyết liệt, tích cực, nghiêm túc, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những chuyển động bước đầu. Nhưng nhìn chung, so với kết quả và mong muốn, các địa phương, đơn vị phải triển khai nhiệm vụ này quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao hơn nữa.

Khát vọng vươn xa từ cội nguồn Pác Bó

Những ngày đầu năm mới 2021, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi được lên thăm Cao Bằng, cái nôi của cách mạng, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2021) và 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước (28.1.1941 - 28.1.2021).

"Sợi dây kinh nghiệm" không thể rút mãi!

Dù chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 trong năm cuối nhiệm kỳ, song đến tháng 12.2020, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV đã ban hành được 72 luật, 2 pháp lệnh, 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội chuyên trách tham dự Hội nghị góp ý các dự thảo Báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV vẫn tâm tư trước tình trạng chưa xử lý kiên quyết các dự thảo luật chậm tiến độ, kém chất lượng, không có dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo. Hạn chế này, theo các đại biểu không thể cứ rút mãi "sợi dây kinh nghiệm" được.

Nhiều chuyển biến tích cực

Đánh giá kết quả công tác của ngành tòa án và viện kiểm sát trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại phiên họp sáng qua, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, so với các nhiệm kỳ trước, công tác tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực, để lại dấu ấn tốt và đóng góp tích cực vào việc ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

Kỳ 3: Cái gốc vẫn là kiểm soát quyền lực

Không kiểm soát quyền lực (dù là quyền lực chính trị hay quyền lực kinh tế…) thì không thể nói tới sự tồn tại hợp lý hay phát triển của bất cứ thể chế chính trị nào. Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý hợp thành cơ chế tổng hòa trong quản lý toàn bộ xã hội; phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Đó là ba mối quan hệ chính trị cơ bản nhất ở Việt Nam hiện nay nhằm kiến tạo và thực thi những vấn đề cơ bản của thể chế chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, đây là vấn đề căn bản của mọi vấn đề, quán xuyến và xuyên suốt mọi phương diện của đời sống chính trị xã hội đất nước.

Kỳ 2: Phòng, chống tham nhũng và khắc chế chủ nghĩa dân túy

Vướng do hướng dẫn chưa cụ thể

Tại phiên họp chiều qua, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giải thích Khoản 22, Điều 4, Luật Đầu tư công năm 2019 có bao gồm vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài cho vay lại 100% hay không. Tuy nhiên, đề xuất này chưa thuyết phục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bởi quy định hiện hành đã rõ, vướng mắc không phải do luật mà do hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư với các dự án sử dụng “vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài cho doanh nghiệp vay lại 100%” chưa cụ thể.