Tạo ấn tượng tốt ngay từ lần đầu tiếp xúc cử tri

Ngay khi danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố, người ứng cử sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Việc làm thế nào để "lọt" được vào "mắt xanh" của cử tri ngay trong lần gặp gỡ, tiếp xúc đầu tiên là mối quan tâm chung của rất nhiều ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tiên tham gia ứng cử.

Bước ngoặt cho sự phát triển của đất nước

Theo NGUYÊN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ BỘ LĨNH, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra bước ngoặt mới, mang tính quyết định cho sự phát triển đất nước. Xuyên suốt dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là khát vọng phát triển. Đó cũng là mục tiêu của Đảng ta, là khát vọng của cả dân tộc. Khi phát triển trở thành khát vọng, nó không còn là khẩu hiệu, mà là sức mạnh hành động, lôi cuốn, khơi dậy tiềm năng, động lực để biến mục tiêu phát triển thành hiện thực.

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị và bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng. Đây là hai nội dung có mối liên quan chặt chẽ và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản trong suốt quá trình vừa qua.

Chiều sâu của sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

Trao đổi với báo chí trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc cho biết, các tầng lớp Nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ ngày càng cao của Đảng, Nhân dân và xã hội, thể hiện được chiều sâu của sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, giữa Nhân dân với Đảng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lựa chọn ứng cử viên đủ đức, đủ tài

Phải lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng để Nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp có đủ đức, đủ tài, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Đây là quan điểm được đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức vừa qua.

Sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới

Chỉ còn hai ngày nữa, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước - sẽ chính thức khai mạc. Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo chiều qua, 22.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tin tưởng, với sự lãnh đạo của Đảng, đất nước Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn mới, lập nên kỳ tích phát triển mới, phồn vinh và hạnh phúc.

Thực hiện tốt quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử

Đây là yêu cầu đặt ra tại Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, sáng 22.1.

Chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và thống nhất cao

Trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN THANH BÌNH nêu rõ, quy trình nhân sự đã được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả các trường hợp tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh, bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Định hướng quan trọng cho khoa học và công nghệ

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, ông đánh giá rất cao các nội dung về khoa học và công nghệ sẽ được trình Đại hội sắp tới; các nội dung này sẽ định hướng cho các cơ quan chức năng xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với thời kỳ phát triển mới.

Tranh luận để tìm chân lý