Phải thực sự chính xác, hữu dụng, phục vụ toàn xã hội

Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê chiều 20.10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhấn mạnh, yêu cầu ngành thống kê cần hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ toàn xã hội theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về xây dựng kinh tế số, Chính phủ số và xã hội số. Số liệu thống kê phải thực sự chính xác, hữu dụng, là đầu vào không thể thiếu trong việc ra quyết định ngay trong tình huống cấp bách, trở thành nguồn tài nguyên số, nguồn lực quan trọng của đất nước.

Tôn trọng ý dân

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, Ban Dân nguyện cần sớm hoàn thiện phần mềm về công tác dân nguyện để có thể tiếp nhận, xử lý được nhiều hơn các ý kiến, kiến nghị của người dân thông qua tổ hợp trợ lý ảo, có hệ thống trả lời tự động, người dân có thể truy cập vào phần mềm để theo dõi các đơn thư khiếu nại, tố cáo, quá trình xử lý đơn thư. Bên cạnh đó, đẩy mạnh trao đổi, liên kết thông tin giữa Ban Dân nguyện với các cơ quan báo chí để người dân thấy được ý kiến, kiến nghị của mình luôn được đề cao, tôn trọng, tiếp thu, được xem xét và giải quyết.

Quản lý chặt nợ công, giữ vững an toàn tài chính quốc gia

Tại Nghị quyết về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đã xác định tổng mức vay, tỷ lệ nợ công phù hợp, để có thêm nguồn tăng vốn đầu tư công nhằm tạo đột phá và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng đối chiếu với một số chỉ tiêu khác, các đại biểu Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần chú ý trong điều hành, để quản lý chặt chẽ nợ công, giữ vững an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia.

Trận địa lòng Dân

Quyết sách đúng đắn, kịp thời

Trong thời khắc “nước sôi lửa bỏng” khi cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp khẩn chiều ngày 6.8 vừa qua là phản ứng nhanh rất cần thiết để xem xét, thống nhất ý kiến theo đề nghị của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, thể hiện sự thống nhất ý chí và hành động giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước và trách nhiệm chính trị của cơ quan dân cử với Nhân dân. Tuy chưa có tiền lệ nhưng đây có thể coi là hành động theo tư duy “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, là quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Càng khó khăn càng phải kiên định

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục) NGUYỄN VIẾT CHỨC chia sẻ, phòng, chống dịch Covid-19 là cuộc chiến của toàn dân tộc, đòi hỏi mỗi người dân phải kiên định, nhất tâm, cùng nhau đoàn kết chiến thắng đại dịch. Dù là già, trẻ, gái, trai phải coi mình như một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, góp sức mình trước hết là bằng việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của Nhà nước.

Hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp

Tổng kết 17 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, chưa tạo được động lực thi đua từ cơ sở, từ quần chúng nhân dân. Tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Xã hội thẩm tra dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), các đại biểu nhấn mạnh, cần hướng trọng tâm phong trào thi đua, khen thưởng về cơ sở nhỏ, cho đối tượng nhỏ và các đối tượng lao động trực tiếp, chiến đấu trực tiếp, sản xuất trực tiếp.

Sớm hoàn thiện khung pháp lý về chuyển đổi số, kinh tế số

Trong phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh yêu cầu Quốc hội cần ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số, kinh tế số chính là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên như vậy. Vì thế, ngay từ bây giờ, Quốc hội cần chủ động yêu cầu, ra “đề bài” với Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực hết sức quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo: Tấm gương sáng ngời về tinh thần đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Nhiều cống hiến to lớn cho xây dựng nền dân chủ và pháp luật xã hội chủ nghĩa

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo là tấm gương của người cộng sản mẫu mực, nhà yêu nước chân chính và người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp, với mong mỏi lớn nhất là đất nước ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, ông đã có nhiều cống hiến to lớn vào xây dựng nền dân chủ và pháp luật xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là khẳng định của nhiều đại biểu, nhà khoa học tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh” diễn ra sáng qua dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và Bắc Ninh.

"Chạy đua" với thời gian để ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19

3/4 quy định mới khác luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện là để “chạy đua” với thời gian, sớm kiểm soát được dịch Covid-19.