Đặt trong tổng thể thực hiện đột phá chiến lược về hạ tầng

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội là một trong ba đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2030. Do vậy, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, Báo cáo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần tiếp tục hoàn thiện, đặt trong tổng thể thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại mà Đại hội đã đề ra.

Bài 3: Lựa chọn khâu yếu, việc khó, tập trung chỉ đạo khắc phục

Đạt được những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua là sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, không thể không nhắc tới vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Với nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, khoa học, bài bản, chặt chẽ, Ban Chỉ đạo thực sự chỗ dựa vững chắc để các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng yên tâm thực thi nhiệm vụ được giao.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững

Tại Hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều đại biểu cho rằng, với các định hướng, giải pháp cơ bản của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội sẽ tạo bước chuyển mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa vùng dân tộc thiểu số và miền núi 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói chung phát triển nhanh bền vững, hòa nhập với sự phát triển của cả nước.

Kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn

Mặt trận Tổ quốc cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, Khóa IX do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tổ chức, ngày 22.12.

Bài 2: Kiên quyết, nghiêm minh và nhân văn

Từ sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành kiên quyết, không khoan nhượng, không nương nhẹ, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình.

Trung với Đảng, hiếu với Dân

Những chiến công mang tầm vóc thời đại

Chọn cán bộ đúng để ít tham nhũng, tiêu cực

Mặt trận hiệp thương thế nào chuẩn được danh sách bầu cử thì chúng ta thực hiện được mục tiêu kép, chọn cán bộ đúng để thực hiện nghị quyết Đại hội tốt. Đồng thời, chọn cán bộ đúng để ít tham nhũng, tiêu cực, đỡ phải chống. Đây là ý kiến của ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, Khóa IX tổ chức ngày 21.12, tại Hà Nội.

Bài 1: Thi hành nghiêm kỷ luật Đảng - tiền đề xử lý hành chính, hình sự

LTS: Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013), nhất là từ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác này đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Kết quả đạt được đã cho thấy nhiều bài học quý, làm cơ sở để tiếp tục nhiệm vụ này trong những nhiệm kỳ tiếp sau. Từ số báo hôm nay, Báo Đại biểu Nhân dân đăng tải loạt bài: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng - quyết tâm và hành động” nhằm làm rõ hơn quyết tâm “biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế”, “nói đi đôi với làm” của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc chiến cam go, lâu dài này.

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được sử dụng đến hết 31.12.2022

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31.12.2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật. Không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Bỏ nhiều thủ tục, giảm chi phí, tránh phiền hà cho dân

Luật Cư trú năm 2020 đã thay thế việc đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin. Đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân vì đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.