Đặt trong tổng thể thực hiện đột phá chiến lược về hạ tầng

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội là một trong ba đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2030. Do vậy, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, Báo cáo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần tiếp tục hoàn thiện, đặt trong tổng thể thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại mà Đại hội đã đề ra.

Kỳ 2: Phòng, chống tham nhũng và khắc chế chủ nghĩa dân túy

Vướng do hướng dẫn chưa cụ thể

Tại phiên họp chiều qua, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giải thích Khoản 22, Điều 4, Luật Đầu tư công năm 2019 có bao gồm vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài cho vay lại 100% hay không. Tuy nhiên, đề xuất này chưa thuyết phục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bởi quy định hiện hành đã rõ, vướng mắc không phải do luật mà do hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư với các dự án sử dụng “vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài cho doanh nghiệp vay lại 100%” chưa cụ thể.

Chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng

Khẳng định công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NGUYỄN TÚC nêu rõ, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Công tác nhân sự cũng được tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó.

Kỳ 1: Những “con ngựa thành Tơ roa” và chủ nghĩa dân túy mới

Lời Tòa soạn: Sau 35 năm đổi mới toàn diện, đồng bộ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến khó lường. Đặc biệt, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng còn nghiêm trọng; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đặc biệt chủ nghĩa dân túy dưới nhiều hình thức đang gây tác hại không nhỏ đến lòng tin của nhân dân.Từ số báo này, Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài viết “Sinh tử phòng, chống “giặc nội xâm” và chủ nghĩa dân túy” của TS Nhị Lê.

Chính sách xã hội trong đại dịch Covid-19

Dù không ai mong muốn dịch bệnh, nhưng thông qua sự “kiểm nghiệm”, “thử thách” khắt khe, nghiệt ngã đến tàn khốc của đại dịch Covid-19, thì dư luận trong, ngoài nước đã phải công nhận rằng, hệ thống chính sách pháp luật về xã hội của Việt Nam là đúng đắn, chuẩn xác và hiệu quả.

Quyết tâm cao, mạnh mẽ, hiệu quả hơn

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Ban Nội chính Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, điều hòa, phối hợp, huy động lực lượng trong phòng, chống tham nhũng và phát hiện, xử lý tham nhũng. Ghi nhận nỗ lực này của ngành nội chính Đảng, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2020, triển khai công tác năm 2021, các đại biểu cũng nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng phải làm với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Quản lý ngay từ đầu người sử dụng trái phép ma túy

Do tình hình sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp những năm gần đây, việc bổ sung quy định quản lý đối với người sử dụng trái phép ma túy đã nhận được sự tán thành của nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia. Việc quản lý được áp dụng ngay lần đầu khi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy được cho là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn người đó tiếp tục sử dụng.

Người đại biểu của dân, vì dân

Với hơn 70 năm tuổi Đảng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Ông không chỉ là vị tướng mẫu mực, người đảng viên chân chính mà còn là người đại biểu được cử tri, nhân dân yêu mến, tin cậy.

Nâng cao hiệu quả giám đốc thẩm, tái thẩm

Đánh giá kết quả công tác của ngành tòa án trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 16 của Ủy ban Tư pháp, các thành viên Ủy ban ghi nhận, công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có nhiều chuyển biến rõ rệt cả về tiến độ và chất lượng. Mặc dù vậy, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án vẫn chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội. Vì vậy, Tòa án Nhân dân Tối cao cần nâng cao hiệu quả giám đốc thẩm, tái thẩm.

Bổ sung và mở rộng nhiều chính sách ưu đãi

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp cuối năm 2020. Pháp lệnh đã thể chế hóa các quan điểm của Ban Bí thư Trung ương tại Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19.7.2017 về tiếp tục tăng cường, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, bổ sung nhiều chính sách mới nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người có công.