Hoàn thiện khung pháp lý về khám, chữa bệnh

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân càng trở nên cấp bách hơn. Do đó, tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ ngay trong năm 2022 phải nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực quan trọng này, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh dự kiến sẽ còn diễn biến phức tạp.

Sớm sửa đổi Luật Đất đai

Cơ bản thống nhất với dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất một số nguyên tắc, giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả cao hơn với nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để giải quyết căn cơ những vướng mắc hiện nay, đại biểu đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Đất đai hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan theo hướng thực sự khả thi.

Xây dựng khung pháp lý phù hợp, sát thực tiễn

Bảo hiểm vi mô là loại hình bảo hiểm mang tính xã hội rất cao, được thiết kế cung cấp cho người nghèo, người thu nhập thấp và những người yếu thế trong xã hội. Theo các đại biểu, với một chương, 2 quy định về bảo hiểm vi mô trong dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) là quá ít và chưa đủ khung pháp lý vững chắc. Vì thế, cần có sự tham vấn, lấy ý kiến tổ chức, công ty bảo hiểm và đối tượng thụ hưởng để tìm hiểu kỹ nhu cầu, khó khăn, rào cản trong thực hiện sản phẩm này, từ đó xây dựng khung pháp lý phù hợp và sát với thực tiễn hơn.

Tận dụng cơ hội, tạo đà bứt phá

Trong bối cảnh hiện nay, khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và còn có thể kéo dài cùng với những yếu tố bất định, tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì việc thông qua Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, tận dụng cơ hội và tạo đà bứt phá cho giai đoạn tới. Khẳng định điều này, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, Kế hoạch cần tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo...

Phải có điểm nhấn và "đầu bài" rõ ràng hơn

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 cơ bản tạo ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu Quốc hội vì sự chuẩn bị công phu cũng như sự dày dặn của bộ hồ sơ trình Quốc hội. Song, dù tán thành với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế trong 5 năm tới, nhiều đại biểu đề nghị, phải tính toán lại để đưa ra giải pháp thực hiện có điểm nhấn hơn, có "đầu bài" rõ ràng, thay vì một kế hoạch tròn trịa.

Xác định thứ tự ưu tiên các nhóm giải pháp tạo bứt phá

Trong phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV chiều qua, 29.10 về dự kiến Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), tại điểm cầu các địa phương, nhiều ĐBQH đã khẳng định sự cần thiết của các nội dung này. Đồng thời nhấn mạnh: Cơ cấu lại nền kinh tế phải đặt trong bối cảnh hiện nay để có kịch bản, giải pháp phù hợp, sát thực tế; cần lộ trình cụ thể thực hiện các chỉ tiêu; xác định thứ tự ưu tiên thực hiện các nhóm giải pháp để tạo bứt phá.

Cần mở rộng loại hình và đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Sáng 29.10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Trao đổi bên hành lang Kỳ họp về nội dung bảo hiểm nông nghiệp, ĐBQH NGUYỄN THỊ KIM ANH (Bắc Ninh) cho rằng, việc triển khai loại hình bảo hiểm này được Nhà nước quan tâm nhưng mới chỉ dừng lại ở mô hình thí điểm, kết quả thực hiện còn hạn chế. Đại biểu đề nghị cần mở rộng loại hình và đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp để thu hút nông dân và doanh nghiệp bảo hiểm tham gia.

Tạo hành lang pháp lý nâng tầm điện ảnh Việt

Tạo hành lang pháp lý vừa chặt chẽ vừa thông thoáng là một trong những yêu cầu được đại biểu Quốc hội đặt ra khi thảo luận trực tuyến với dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) trong phiên họp chiều qua. Quan trọng hơn, trên nền tảng hành lang pháp lý đó sẽ xây dựng được thương hiệu và nền điện ảnh nước nhà hội nhập, phát triển.

Chính sách cần cụ thể và thật sự đột phá

Thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) trong phiên họp chiều qua, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý cho điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ theo hướng: điện ảnh không chỉ là một ngành văn hóa - nghệ thuật mà còn là một ngành công nghiệp có hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Các đại biểu cũng đề nghị, các chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh cần cụ thể hơn, bảo đảm tính đột phá.

Đưa công tác khen thưởng đi vào thực chất

Thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội nêu rõ, việc bổ sung nguyên tắc “thành tích đến đâu khen thưởng đến đó” là cần thiết song vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn tình trạng phải cộng dồn thành tích liên tục qua các năm như luật hiện hành. Do đó, cần nghiên cứu, rà soát các quy định về tiêu chuẩn khen thưởng này để hạn chế tối đa tình trạng cộng dồn thành tích, "nuôi" khen thưởng nhằm đưa công tác khen thưởng đi vào thực chất.

Bảo đảm công bằng trong khen thưởng

ĐBQH Tạ Thị Yên (Điện Biên)