Chính phủ đề xuất thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2021-2025

Tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV, trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều mục tiêu chính đã vượt yêu cầu Quốc hội đề ra và có những đóng góp quan trọng vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, Chính phủ đã đề xuất thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2021-2025.

INFORGRAPHIC: EVFTA tác động đến nền kinh tế Việt Nam

INFORGRAPHIC: Cơ sở hạ tầng năng lực vận tải và tiềm năng phát triển

Quốc hội đã thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi) năm 2017. Theo đó, tại Điều 5, Chương I đã quy định về những chính sách của Nhà nước để phát triển đường sắt. Trong đó, ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cấp, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị để bảo đảm giao thông vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống giao thông vận tải cả nước

INFOGRAPHIC: Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
27,4°С
TP. Hồ Chí Minh
28,7°С
TP. Hạ Long
28,9°С
Nha Trang
28°С
Vũng Tàu
27,2°С