Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sáng 26.7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Khóa XV Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước. Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2021-2026.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp thực hiện Chỉ thị 16

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên vừa ký Chỉ thị khẩn số 12, về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cơ sở kinh doanh, dịch vụ nào được hoạt động?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố từ 6h ngày 24.7 để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24.7.2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Người dân cần làm gì khi thực hiện giãn cách xã hội?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố từ 6h ngày 24.7 để phòng chống dịch Covid-19.

Tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ

Sáng 23.7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, với tổng số 470/470 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,19% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV

Ngày 20.7, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV gồm 18 thành viên.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XV

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện giãn cách xã hội với 19 tỉnh, thành phía Nam

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến thống nhất của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với 19 tỉnh, thành phía Nam. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội không muộn hơn 0 giờ 00, ngày 19.7, trong vòng 14 ngày.

Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XV khai mạc ngày 20.7.2021 - bế mạc ngày 31.7.2021

Ngày mai (20.7), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 31.7, rút ngắn 5 ngày làm việc so với dự kiến, đồng thời làm việc không nghỉ ngày thứ 7.