Bốn cấp độ "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Nghị quyết nêu mục tiêu hạn chế thấp nhất ca nhiễm, ca chuyển nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021. Các quy định được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Các địa phương có thể bổ sung thêm biện pháp, nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của người dân. Trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn. Cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định, hướng dẫn.

Đoàn kết, lắng nghe, sáng tạo và đổi mới mạnh mẽ

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XIV ngày càng thể hiện sâu sắc tinh thần sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, luôn lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân và cử tri, có những quyết sách kịp thời vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước. Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại, thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội Khóa XIV

Theo báo cáo của Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có nhiều đổi mới, nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước. Các nhóm vấn đề chất vấn được xem xét, cân nhắc lựa chọn kỹ, là những vấn đề lớn, bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội Khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn

Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 Phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên.

Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 sau khi kiện toàn

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ THỊ ÁNH XUÂN

TIỂU SỬ TÓM TẮT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH

TIỂU SỬ TÓM TẮT CHỦ TỊCH NƯỚC CHXNCN VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN PHÚC

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
19°С
TP. Hồ Chí Minh
31°С
TP. Hạ Long
19,8°С
Nha Trang
31°С
Vũng Tàu
28,2°С