Người viết sử Đội bằng những khúc ca

Nhạc sĩ Văn Chung, thuộc thế hệ tiên phong của nền tân nhạc Việt Nam, từng nhận xét về ca khúc của nhạc sĩ Phong Nhã: “Những bài hát sâu đậm tình cảm với những nét nhạc mở đầu cũng như kết cấu rất nhuần nhuyễn và sáng tạo của Phong Nhã đã làm tăng thêm sức mạnh thúc đẩy sự hăng say hoạt động Đội của thiếu niên. Với riêng Phong Nhã, những bài hát của anh còn là chiếc cầu nối các nhạc sĩ, các cán bộ, chiến sĩ, các giáo viên, các phụ trách với các em nhỏ thân yêu”.