Tạo dựng nét đẹp văn hóa tâm linh

Nhiều năm qua, một số tổ chức, cá nhân lợi dụng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng của Nhân dân để truyền bá quan điểm, thông tin sai trái, lệch lạc. Điều đáng ngại hơn một bộ phận cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia, hoặc gián tiếp bao che, dung túng cho vấn nạn này. Đã đến lúc cần gióng hồi chuông cảnh báo, có biện pháp giải quyết, đồng thời tăng cường tư duy khoa học, tạo nhận thức đúng đắn trong toàn xã hội.