Mùa thu - Cây bút và Covid

Đúng sáng mừng Quốc khánh lần thứ 76 của nước ta, sau chương trình thời sự của VTV, tôi nhận được cuộc điện thoại với giọng hồ hởi: Xin chúc mừng anh Hồng Vinh và gia đình nhân Tết Độc lập! Tôi tên là An ở Bộ Nông nghiệp, đã về hưu tròn 10 năm. Nhân đây, nhờ nhà báo cao niên thông tin tới lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương những tâm tình của cán bộ trong tổ hưu chúng tôi lời chúc mừng đội ngũ báo chí cách mạng nước ta - điều mà chúng tôi đã bàn bạc và lựa chọn khái quát bằng 10 chữ: xung kích, dũng cảm, trách nhiệm, nhân văn, hiệu quả.