Sinh động và gần gũi

Những tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành giáo cụ trực quan sinh động giúp các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) tìm hiểu kiến thức văn hóa, lịch sử theo một hình thức mới. Cùng với nhiều trò chơi trải nghiệm, học sinh được tăng cường kỹ năng thuyết trình, tư duy, học tập theo nhóm, tăng cường khả năng vận động… Đây là cách làm không mới, song được Bảo tàng Hồ Chí Minh vận dụng linh hoạt, góp phần phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thế hệ học sinh ngày nay.