Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hệ thống nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về dân cư) đã chính thức được Bộ Công an khai trương vào ngày 25.2.2021. CSDLQG về dân cư được xem là một bước đột phá trong quản lý dân cư tại Việt Nam, là hệ thống nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại. Với vai trò là đối tác chủ trì công nghệ, Tập đoàn VNPT tự hào được góp sức xây dựng 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quan trọng của đất nước.

Nâng cấp trạm trung chuyển rác

Để giảm tải cho quá trình thu gom và xử lý, đến năm 2025 giảm tỷ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 20%, theo các chuyên gia, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, tăng cường thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn, cần đầu tư phương tiện thu gom, trạm trung chuyển và các nhà máy xử lý rác với lộ trình cụ thể, đồng bộ.

Ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu để tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, 7 tháng năm 2020, các quận, huyện đã tổ chức, sắp xếp lại lực lượng thu gom rác dân lập tại địa phương, vận động thêm 502 đường dây thu gom vào hợp tác xã hoặc doanh nghiệp, nâng tổng số đường dây thu gom rác dân lập lên 2.366 đường dây, tỷ lệ chuyển đổi là 88,5%.

Nâng ý thức thu gom chất thải nguy hại

Để nâng cao nhận thức của người dân về rác thải, nhất là rác thải nhựa và rác thải nguy hại, thời gian qua, Quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc từng bước thay đổi hành vi, tạo thói quen không xả rác, từ đó nâng cao hiệu quả thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình.

Giảm ô nhiễm nguồn nước mặt

Để kiểm soát nguồn thải xả thẳng vào nguồn nước mặt, giai đoạn 2020 - 2025, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương, chương trình điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cộng đồng và doanh nghiệp.

TP Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý rác tái chế

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh (CITENCO) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) vừa tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Bắc Bộ rét đậm, rét hại, khả năng xuất hiện băng giá vùng núi cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15.12, không khí lạnh rất mạnh tràn về, toàn bộ khu vực Bắc Bộ, càng về tối nhiệt độ càng giảm, rét buốt ngày càng tăng lên.

Đạt được nhiều kết quả tích cực

Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Trong 5 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (KHCN) ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức nhiều hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào việc củng cố, phát triển đội ngũ trí thức và các hội của trí thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Gió mùa Đông Bắc tràn xuống Bắc Bộ gây rét đậm, rét hại

Từ ngày 15.12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón không khí lạnh tăng cường, xảy ra rét hại

Từ ngày 15.12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.