Xử lý nghiêm thủy điện Thượng Nhật

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa ký công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thu hồi giấy phép sử dụng tài nguyên nước. Cùng với đó, đề nghị Bộ Công thương thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã cấp cho Công ty CP Đầu tư TĐMT Việt Nam tại thủy điện Thượng Nhật. Đây có thể nói là hành động mạnh tay của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đối với thủy điện vi phạm.