Doanh nghiệp nhà nước vẫn thiếu mặn mà

Mặc dù đấu thầu qua mạng mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính, tuy vậy, nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (doanh nghiệp nhà nước) vẫn chưa mặn mà với hình thức này. Bằng chứng là trong năm 2020, các doanh nghiệp này chỉ chiếm hơn 20% tỷ lệ gói thầu cũng như giá trị thực hiện đấu thầu qua mạng.

DOJI triển khai nhiều dịch vụ bán hàng dịp Thần Tài mùa Covid

Dịp Thần Tài năm 2021 rơi đúng vào thời điểm dịch Covid có những diễn biến phức tạp. DOJI đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng dịch an toàn để người dân trải nghiệm mua sắm an toàn, hoàn thành ước nguyện cầu may trong “Ngày hội Vàng”.

Công cụ quan trọng để mua bán nợ, xử lý tài sản tồn đọng và tái cơ cấu doanh nghiệp

Ngày 5.6.2003, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC), sau đó một năm, DATC được công nhận là Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) hạng Đặc biệt - Đây là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện mua bán, xử lý nợ thông qua tái cơ cấu doanh nghiệp với chức năng nhiệm vụ chính là: Hỗ trợ quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN; Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại DATC và vốn của DATC đầu tư tại các doanh nghiệp khác và hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu Nhà nước giao.
Sau 17 năm hoạt động, DATC được đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành định chế tài chính quan trọng về xử lý nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp, mang đến nhiều lợi ích cho các chủ thể kinh tế là các doanh nghiệp được mua - bán, xử lý nợ, tài sản tồn đọng, đóng góp to lớn cho nền kinh tế quốc gia.