Quy định chặt chẽ điều kiện chọn doanh nghiệp tham gia đấu thầu

Khi doanh nghiệp tham gia đấu thầu đất, trả thầu cao ngất ngưởng rồi trúng thầu rồi bỏ thầu chịu mất cọc, doanh nghiệp tính toán được mất gì và tác động tiêu cực như thế nào đến thị trường bất động sản. Để tránh lặp lại vụ việc tương tự diễn ra, PGS. TS. Chuyên gia kinh tế, Đinh Trọng Thịnh cho rằng, cần có những quy định chặt chẽ hơn trong việc chọn doanh nghiệp tham gia đấu giá.