PVN và các doanh nghiệp thành viên khẳng định vị thế trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong Top 3 doanh nghiệp lớn nhất đất nước. nhiều doanh nghiệp thành viên của PVN khẳng định vị thế trong Top 500 doanh nghiệp hàng đầu theo bình chọn của Báo VietNamNet phối hợp cùng Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố.