Không để tăng trưởng âm

Từ cuối tháng 7, dịch Covid-19 lại bùng lên khiến nền kinh tế nước ta chưa kịp hồi phục sau đợt dịch trước, nay tiếp tục phải đối mặt với đợt dịch mới phức tạp hơn và nhiều diễn biến khó lường. Chính phủ và nhân dân một lần nữa phải căng mình vừa lo chống dịch vừa lo nền kinh tế không bị ảnh hưởng sâu. Thông điệp Thủ tướng đã đưa ra là “không để tăng trưởng âm”. Để đạt mục tiêu này, cần nhìn xem trong thời gian qua, các nhân tố của cầu cuối cùng đóng góp vào GDP ra sao.

Đặt lợi ích của Nhân dân lên đầu

“Không xảy ra mới là tốt”

Việc một loạt cán bộ, cả cấp cao và cấp thấp, đã và đang phải nhận kỷ luật hoặc bị đưa ra xét xử tại tòa án cho thấy mua sắm, đầu tư công là nơi dễ phát sinh tham nhũng. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến đầu tư công của nước ta tuy chiếm tỷ trọng lớn trong GDP nhưng hiệu quả được đánh giá là rất thấp so với nhiều nước.

Soi lại chính mình

Cơ hội trong nghịch cảnh

Sau 10 năm đàm phán, Hiệp định thương mại và tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1.8.2020).