Điều chỉnh bằng pháp luật

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Báo cáo của Ủy ban Kinh tế về tình hình thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thực hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) là Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước mua lại các dự án bất cập về vị trí đặt trạm...

Lan tỏa niềm tin!

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp!

Sứ mệnh và trách nhiệm!

Trao trách nhiệm, gắn quyền lợi

Từ năm 2021 đến năm 2025, 100% các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và triển khai thực hiện chính sách cụ thể thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp với tình hình thực tiễn; có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững. Đó là nội dung tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài”. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam hoạch định một chiến lược thu hút người tài ở cấp quốc gia, cho thấy mức độ trọng thị với trí thức, với nhân tài, nhưng vấn đề thực thi chính sách ấy ra sao, cũng là bài toán khó đang được đặt ra.

Đủ tâm, đủ tầm!

Mọi quyết sách đều vì dân!

Nguồn lực con người là quan trọng nhất!

Cái gì không biết thì tra Google! Internet và công nghệ số giúp người Việt tiếp cận đến tri thức toàn nhân loại, điều đó ai cũng biết. Bên cạnh đó còn có một sự chuyển dịch ít người để ý nhưng rất thú vị và gợi nhiều hàm ý cho những người làm chính sách. Đó là việc công nghệ đưa một thế hệ doanh nhân, kỹ sư công nghệ, người nghiên cứu gốc Việt ở các nước phát triển có những kết nối theo cách mới và đóng góp thiết thực mới cho đất nước. Những gương mặt nổi trội trong những ngành “hot” nhất của giới công nghệ hiện nay là trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu có thể kể tới TS. Lê Viết Quốc, Trưởng nhóm trí tuệ nhân tạo Google Brain của Google hay như TS. Vũ Hà Văn ở VinAI…

Khẳng định vị thế Việt Nam

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ riêng năm 2020 đã có 17 luật, 158 nghị định, 39 quyết định, 310 thông tư được các cấp có thẩm quyền ban hành. Có thể kể đến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai... được Quốc hội thông qua được đánh giá là có tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta.

Niềm tin và khát vọng!

Hôm nay, 26.1.2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước!

Từ khóa của sự bứt phá

Lòng dân hướng về Đại hội

Một ngày trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội cũng như cả nước rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng.