Cần luật về công nghiệp hỗ trợ

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2021, khi kinh tế thế giới vẫn ảm đạm trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 thì Việt Nam đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Nên duy trì hay kết thúc?

Phá vỡ vòng luẩn quẩn

Hai điểm mấu chốt

Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Chính phủ khẳng định, việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã được đẩy mạnh và thực chất hơn, công khai, minh bạch hơn, theo cơ chế thị trường. Luỹ kế giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 8.2020, đã có 177 DNNN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị là 443.503 tỷ đồng, trong đó, giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng; thoái vốn DNNN đạt 25.669 tỷ đồng, thu về 172.917 tỷ đồng. 

Quan tâm người dân ở đơn vị hành chính mới

Mặt trái của xã hội hóa y tế

Chủ trương đúng, hành động quyết liệt

Đầu tư phải tương xứng

ĐBQH Nguyễn Việt Thắng (Bến Tre)

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chúng ta không sợ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, không sợ tụt hậu về kinh tế mà sợ nhất chính là thiếu ý chí, khát vọng, thiếu hành động để đạt được mục tiêu phát triển đất nước.

Thời điểm nhìn lại

Phải bứt phá vượt bậc!

Một nội dung trọng tâm được Quốc hội đặt lên bàn nghị sự tại Kỳ họp này là chất lượng tăng trưởng và sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới đây như thế nào.