Lo cho nông nghiệp và an sinh xã hội

Số liệu thống kê về tình hình xuất khẩu của 11 tháng năm 2020 cho thấy nông nghiệp bắt đầu bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Cần xây dựng bộ chỉ tiêu về khoa học, công nghệ

Lợi ích quốc gia phải đặt lên đầu

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng qua có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3%).

Căn cơ từ cơ sở, từ địa bàn

Bình tĩnh nhưng phải quyết liệt

Phản ứng của hệ thống y tế và chính quyền địa phương với việc dịch Covid-19 “tái xuất” trong cộng đồng sau gần 90 ngày vắng bóng là hết sức bài bản, nhanh chóng, kịp thời.

Bước ngoặt hoàn thiện thể chế

ĐBQH Nguyễn Tạo (Lâm Đồng)

Tái thiết sau thiên tai

Xác định đúng vai trò kinh tế tư nhân

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nội dung toàn diện, sâu sắc, chú trọng gắn lý luận và thực tiễn, mang tính tổng kết thực tiễn và tính khái quát cao, chặt chẽ. Tính tự phê bình và phê bình cao, nhất là trong đánh giá về hạn chế và khuyết điểm.

“Đối xử thật tốt với nhà đầu tư hiện tại”

Giám sát tự chủ đại học, ba điểm cần lưu ý

PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa Trường Đại học Fulbright Việt Nam