Nên là gói hỗ trợ dài hạn

Thúc đẩy tiến trình cải cách

Nói đến tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là nói đến vấn đề con người, đến quyền lợi và quyền lực kèm theo. Thực tiễn mấy chục năm tiến hành cải cách đã cho thấy, sẽ không ai muốn tự lấy đá ghè chân mình nếu các quy định pháp luật vẫn còn sơ hở, vẫn tạo điều kiện cho việc “phình” ra hoặc thậm chí chỉ là “dền dứ”, không muốn gọn lại.

Tiền đề cho đất nước

Hôm qua, 21.9, Hà Nam là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Từ đây cho đến 31.10.2020, các tỉnh sẽ hoàn tất công tác quan trọng này trước khi tiến vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phải làm bằng được

Cả nước hiện có 335.765 hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cần hỗ trợ. Bên cạnh đó, còn có 222.891 hộ nằm trong vùng thiên tai, cư trú trong khu rừng đặc dụng phải di dời, sắp xếp, bố trí tái định cư. Thiếu tư liệu sản xuất cơ bản, thiếu nơi chốn định cư lâu dài, ổn định khiến cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, sinh kế bấp bênh và kèm theo đó là rất nhiều hệ lụy phức tạp khác về xã hội, về an ninh trật tự...

Ưu tiên bảo vệ việc làm

Báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 9 của Ngân hàng Thế giới cho thấy sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ toàn quốc trong tháng 8 vẫn tăng nhưng tốc độ đã giảm so với tháng 7.

Một đạo luật tốt

Tính kỹ trước khi vay

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 một lần nữa chất thêm áp lực lên ngân sách nhà nước vốn đã rất eo hẹp và thường xuyên thâm hụt.

Món nợ khó trả

Trong tổng số 103 văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết phải ban hành kể từ ngày 16.8.2019 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ chỉ còn nợ 32 văn bản gồm: 20 nghị định, 1 quyết định, 1 thông tư liên tịch và 10 thông tư.

Tham nhũng vặt, tác hại lớn!

Tham nhũng vặt sẽ ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Đây là dự báo của Chính phủ trong Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Quy trách nhiệm rõ ràng

“Hôm nay, tôi thấy rất nhiều báo cáo giống nhau. Chúng ta đưa nguyên nhân là hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách vẫn còn thiếu đồng bộ, có báo cáo ghi là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế còn chậm… Báo cáo về công tác của ngành tư pháp mà toàn bộ nói mảng này không là như thế nào?”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đặt câu hỏi trong phiên họp sáng qua, 14.9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.