Chặt chẽ, công phu, bài bản, dân chủ, trách nhiệm cao

Sáng qua, Hội nghị Trung ương 13, Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Trong số những nội dung quan trọng được Trung ương bàn và thảo luận tại Hội nghị lần này có 2 nội dung liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Đó là, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII.

Điều chỉnh thước đo kinh tế

Trong dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung một số chỉ tiêu chưa từng xuất hiện trong các chỉ tiêu pháp lệnh trước đó. Cụ thể, ở lĩnh vực kinh tế có thêm 3 chỉ tiêu: Quy mô GDP bình quân đầu người; tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng; và năng suất lao động xã hội.

Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công

Đừng quá kỳ vọng vào GDP!

Chuyện sau sáp nhập

Sẽ có 3 quận và 19 phường ở TP Hồ Chí Minh phải sáp nhập theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. 

Nên mở rộng khái niệm "chỗ ở hợp pháp"

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách góp phần ổn định di dân tự do. Tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 88 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có nội dung về ổn định di dân tự do.

Không còn dư địa để trì hoãn

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam do Thanh tra Chính phủ ban hành cho thấy, có hơn 180 nghìn hecta đất tại 30 tỉnh, thành phố xảy ra sai phạm cần xử lý.

Trở lại giá trị gốc

Một trong những thách thức lớn nhất đối với báo chí hiện nay là phải cạnh tranh với mạng xã hội, cả về tốc độ, nguồn lực, công nghệ, cách thức đưa tin… Và trong nhiều trường hợp mạng xã hội đã lấn lướt báo chí nhờ tốc độ nhanh hơn, diện phủ rộng, cách tiếp cận dễ dàng. Trước thực trạng này, trong phiên giải trình của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ vừa qua, nhiều đại biểu băn khoăn, quản lý nhà nước về báo chí có khó khăn gì không và giải pháp nào để khẳng định vai trò, vị thế dẫn dắt tư tưởng và định hướng dư luận của báo chí?

Củng cố “trụ đỡ” nông nghiệp

Như trong mọi thời điểm khó khăn của nền kinh tế, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế nước ta nói riêng, gặp khó khăn nghiêm trọng do dịch Covid-19 gây ra. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Kinh tế hôm qua (25.9) cho thấy, tăng trưởng cả năm của ngành ước đạt khoảng 2,6%, cao hơn mức 2,01% của năm 2019. Vì thế, cả về mặt ngắn hạn lẫn dài hạn, đầu tư để củng cố trụ đỡ nông nghiệp vẫn luôn cần thiết là trọng tâm chính sách của Chính phủ.

Thực chất và triệt để

Sau rất nhiều cuộc bàn thảo, tranh luận gay gắt, Đề án về cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, các bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm, cuối cùng cũng đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ vào tuần trước.