Chính sách cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch

TS Trần Văn -Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Khóa XIII