Giải pháp toàn diện hơn bảo vệ nguồn nước ngầm

ĐBQH Trần Văn Lâm (Bắc Giang)

Giám sát an toàn nợ công như thế nào?

Khát vọng phồn vinh, hạnh phúc!

Bắt đầu từ ngày 20.10 vừa qua, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến nhân dân. Với sự chuẩn bị công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ, cầu thị, nghiêm túc cập nhật tình hình, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được nhận định là có nhiều điểm mới.

Cần luật riêng cho các tổ chức phi lợi nhuận

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thế nào?

Sau phiên trù bị của Kỳ họp thứ Mười sáng qua, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) chia sẻ, bà thấy nhẹ nhõm hơn vì nội dung đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19 đã được yêu cầu bổ sung vào chương trình của kỳ họp này.