Điểm nghẽn trong chính bộ máy

Sau hơn ba thập niên Đổi mới, kinh tế tư nhân, dù khởi đầu nhỏ bé và gần như có quy mô không đáng kể đã lớn mạnh không ngừng, trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Nghị quyết số 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận những đóng góp to lớn của khu vực này, đồng thời đề ra những hướng đi mới nhằm phát triển kinh tế tư nhân, đưa khu vực này trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Niềm tin và khát vọng!

Hôm nay, 26.1.2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước!

Từ khóa của sự bứt phá

Lòng dân hướng về Đại hội

Một ngày trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hà Nội cũng như cả nước rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ chào mừng.

Kiểm soát chủ động

Kết quả quan trắc chất lượng không khí những ngày qua tại 34 trạm trên địa bàn Hà Nội nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung cho thấy, chất lượng không khí ở mức xấu, thậm chí có điểm rất xấu. Vì vậy các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm người nhạy cảm hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời...

Theo chuẩn mực quốc tế

Cần luật về công nghiệp hỗ trợ

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2021, khi kinh tế thế giới vẫn ảm đạm trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 thì Việt Nam đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Tránh gây khó cho doanh nghiệp

Trách nhiệm và cầu thị

Thúc đẩy phát triển thay vì quản lý