Nguồn lực nội sinh

Kể từ khi FTA đầu tiên được ký năm 1995 đến nay, Việt Nam được đánh giá đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nghiên cứu về tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp Việt Nam từ năm 2004 - 2014, tức gần 20 năm Việt Nam lần đầu tham gia sân chơi thế giới, các nhà kinh tế đã chỉ ra rằng, mặc dù số lượng doanh nghiệp tăng lên nhưng tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được thị trường quốc tế lại giảm so với 10 năm trước đó.

Những ưu tiên cấp bách

Những thiệt hại nặng nề mà thiên tai gây ra cho người dân miền Trung, cả về sinh mạng người dân, tài sản, sinh kế và đời sống lâu dài cho thấy công tác ứng phó với thiên tai và rộng hơn là thích ứng với biến đổi khí hậu cần đến những tính toán toàn diện cả về chiến lược cho dài hạn, lẫn kế hoạch ứng phó cho ngắn hạn.

Động lực tăng trưởng

Trên "chuyến tàu 4.0"

Thế giới đang chuyển từ giai đoạn tự động hóa sang thông minh hóa. Các robot thông minh thế hệ 4.0 có đầy đủ “bắp thịt” và “trí tuệ” để hoàn thành tất cả công việc từ nặng nhọc đến tỉ mỉ và khéo léo, có thể thay thế con người trong mọi lĩnh vực sinh hoạt xã hội - từ sản xuất đến các dịch vụ trong cuộc sống hàng ngày.

Xác định ngay trong luật

Có nên thu phí cao tốc Nhà nước đầu tư?

Bộ Tài chính đang soạn dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư. Những người không ủng hộ phương án này cho rằng, Nhà nước đã thu thuế và phí bảo trì đường bộ sao còn thu phí từ công trình đầu tư từ tiền thuế của dân? Phải chăng đây là thuế chồng thuế?…

Cần đánh giá tác động thấu đáo

GDP và nợ công

Nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới đang suy trầm do đại dịch Covid-19. Riêng Việt Nam ngoài mấy đợt dịch bệnh còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai như hạn hán, xâm nhập mặn ở Tây Nam Bộ và lũ lụt khốc liệt ở miền Trung, khiến người dân và nền kinh tế điêu đứng. Tuy vậy, GDP 9 tháng vẫn tăng trưởng dương 2,12% trong khi hầu hết các nước trên thế giới tăng trưởng âm.

Đích đến của chính quyền đô thị

Có nên cắt điện, nước?

Điện, nước là dịch vụ thiết yếu của đời sống, không có nó con người trong đời sống văn minh, hiện đại, nhất là ở đô thị, khó tồn tại. Chính vì thế, việc cung ứng điện, nước không chỉ do thị trường đảm nhiệm thông qua hợp đồng, mà còn phải được Nhà nước bảo đảm. Trong khi đó, vi phạm hành chính là các hành vi gây tổn hại đến lợi ích công cộng, nhưng chưa tới mức nguy hiểm để phải xử lý hình sự. Chế tài cho các vi phạm này nhằm ngăn ngừa, loại trừ vi phạm có liên quan nhằm bảo vệ lợi ích và trật tự công cộng.