Phá vỡ vòng luẩn quẩn

Hai điểm mấu chốt

Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, Chính phủ khẳng định, việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã được đẩy mạnh và thực chất hơn, công khai, minh bạch hơn, theo cơ chế thị trường. Luỹ kế giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 8.2020, đã có 177 DNNN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị là 443.503 tỷ đồng, trong đó, giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng; thoái vốn DNNN đạt 25.669 tỷ đồng, thu về 172.917 tỷ đồng. 

Quan tâm người dân ở đơn vị hành chính mới

Mặt trái của xã hội hóa y tế

Chủ trương đúng, hành động quyết liệt

Đầu tư phải tương xứng

ĐBQH Nguyễn Việt Thắng (Bến Tre)

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chúng ta không sợ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, không sợ tụt hậu về kinh tế mà sợ nhất chính là thiếu ý chí, khát vọng, thiếu hành động để đạt được mục tiêu phát triển đất nước.

Thời điểm nhìn lại

Phải bứt phá vượt bậc!

Một nội dung trọng tâm được Quốc hội đặt lên bàn nghị sự tại Kỳ họp này là chất lượng tăng trưởng và sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới đây như thế nào.

Hóa giải vướng mắc lớn nhất

Giai đoạn 2016 - 2020 có 177 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị 443 nghìn tỷ đồng; thoái vốn doanh nghiệp nhà nước đạt 26 nghìn tỷ đồng, thu về 173 nghìn tỷ đồng, chuyển 250 nghìn tỷ đồng thu từ cổ phần hóa và thoái vốn vào ngân sách nhà nước. Giai đoạn 2016 - 2019 so với giai đoạn trước thì tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước tăng 149%, doanh thu thuần tăng 110% và lợi nhuận trước thuế tăng 114%. Doanh nghiệp nhà nước thời gian qua vẫn là công cụ để điều tiết nền kinh tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội...