Khắc phục khoảng trống pháp lý

ĐBQH Nguyễn Phi Thường (Hà Nội)

Bao giờ có “sandbox”?

Tại hội thảo mới đây về “Chuyển đổi số và Quản trị dữ liệu trong lĩnh vực y tế”, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông đề xuất Bộ Y tế cần chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế “sandbox” để khai thác hiệu quả dữ liệu y tế của người bệnh đang được giao cho các bệnh viện quản lý.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực

Bài học lớn từ nước Nhật

Mệnh lệnh từ trái tim và danh dự

Hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng

Chung một khát vọng

Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Lo cho nông nghiệp và an sinh xã hội

Số liệu thống kê về tình hình xuất khẩu của 11 tháng năm 2020 cho thấy nông nghiệp bắt đầu bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Cần xây dựng bộ chỉ tiêu về khoa học, công nghệ